Sökning: "David Nylander"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden David Nylander.

 1. 1. Evaluating User Engagement and Usability in an IT Sustainability Impact Assessment Tool : A Qualitative Study with IT Procurement Officers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nylander; [2020]
  Nyckelord :UX; User Centered Design; Usability; User engagement; Sustainability; Qualitative study; IT Procurement; IT Procurement Officers; IT Procurement Assessment Tool;

  Sammanfattning : As electronic waste and unsustainable Information- and communication product consumption is a growing global problem, more effective tools are required for people and businesses to measure and improve their social and environmental impacts. The Agenda 2030 plan for sustainable development addresses this issue and calls for proper and safer treatment of material extraction, recycling and disposal. LÄS MER

 2. 2. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkas de av? : Om hur musiklärare på högstadiet undervisar i musikenspåverkan och musikens funktion i medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :David Nylander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det som inte dödar oss hämmar oss : Om ergonomi och hälsa inom elbasundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :David Nylander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Beatrice Hallmark; David Nylander; [2015]
  Nyckelord :streaming; musik; synen på artisten; fan; fandom; artist; lyssnarvanor; musiklyssnarvanor;

  Sammanfattning : Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. LÄS MER