Sökning: "David Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden David Olsson.

 1. 1. Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkaridag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskrafteni stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. LÄS MER

 2. 2. EU-medlemskaps påverkan på bilaterala handelsflöden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Hector; David Olsson; [2021]
  Nyckelord :Bilateral trade; European union; gravity model of trade; trade creation; trade diversion; Bilateral handel; Europeiska unionen; gravitationsmodell; handelsfrämjande; handelsomfördelande;

  Sammanfattning : The different ways countries trade with each other have developed during the years but the purpose, free exchange in goods and services, remains intact. The main idea of trade between countries is that both parties gain from the exchange. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetsprocess för effektivare produktutveckling : Tillämpad på standardisering av helautomatiskt snabbfäste till hjullastare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Eric Clark; David Olsson; [2021]
  Nyckelord :Product development; Fuzzy TOPSIS; Best worst method; BWM; Wheel loader; Standardization; Quick coupler; Produktutveckling; Fuzzy TOPSIS; Best worst metoden; BWM; Hjullastare; Standardisering; Snabbfäste;

  Sammanfattning : För att vara konkurrenskraftiga på marknaden tvingas företag utveckla nya strategier för produktutveckling, som kan anpassas till allt högre kundbehov. Syftet med detta arbete var att effektivisera produktutvecklingen för företag inom tillverkningsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Automated Scheduling of Mining Operation Tasks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :David Olsson Granlund; [2021]
  Nyckelord :automated scheduling; mine scheduling; scheduling; constraint programming;

  Sammanfattning : The task of scheduling mining operations is a strikingly tough task yet it is still largely done manually by hand or with the help of simple gantt planning tools. This thesis aim is to explore the feasibility of an automatic scheduling solution that can incorporate the constraints specific to mining operations. LÄS MER

 5. 5. Solcellsanläggning : Uppföljning av första årets drift

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jimmy Lidén; David Olsson; Sara Söderberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadsrättsföreningen Bladet i Bergshamra, Solna, installerade år 2019 solceller på taken till sina fem fastigheter. Dessa har nu varit i bruk i ett och ett halvt år och det finns driftdata att tillgå. LÄS MER