Sökning: "David Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden David Olsson.

 1. 1. Pandemic Behavior: Economic Preferences and Perceptions regarding Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Magnus Frank-Bille; David Olsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :economics preferences; Covid-19; anxiety; consumption behavior; media influence;

  Sammanfattning : n early spring 2020, Covid-19 spread around the world and dominated the media coverage. It acutely impacted the global economy as countries went into lockdown and health services struggled to administer the situation. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieskolornas digitala övergång - En kvalitativ undersökning om hinder och möjligheter med distansundervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rina Erlisi; David Olsson; [2020]
  Nyckelord :distansundervisning; gymnasieskola; didaktik; digitala hjälpmedel; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur fyra gymnasielärare i Malmö upplever att undervisa i samhällskunskap på distans samt huruvida det går att använda sig av vedertagna didaktiska tankesätt vid distansundervisning. Detta genom en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Konceptstudie på elektromekanisk positionerare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :David Äse; Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; kugghjul; utväxling; kraft; linjär rörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dark Patterns ur ett företagsekonomiskt perspektiv : Dark Patterns påverkan på varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :David Olsson; Christian Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Dark Patterns; Oetisk Marknadsföring; Digital Nudges; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är det ökande intresset av olika designtekniker inom webbdesign. Ämnet som studeras växer och är något som de flesta individer i dagens samhälle kommer i kontakt med. Problemet ligger i att det potentiellt sett finns en baksida med att använda sig av denna typ av designelement. LÄS MER