Sökning: "David Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden David Olsson.

 1. 1. Gymnasieskolornas digitala övergång - En kvalitativ undersökning om hinder och möjligheter med distansundervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rina Erlisi; David Olsson; [2020]
  Nyckelord :distansundervisning; gymnasieskola; didaktik; digitala hjälpmedel; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur fyra gymnasielärare i Malmö upplever att undervisa i samhällskunskap på distans samt huruvida det går att använda sig av vedertagna didaktiska tankesätt vid distansundervisning. Detta genom en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie på elektromekanisk positionerare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :David Äse; Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; kugghjul; utväxling; kraft; linjär rörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dark Patterns ur ett företagsekonomiskt perspektiv : Dark Patterns påverkan på varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :David Olsson; Christian Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Dark Patterns; Oetisk Marknadsföring; Digital Nudges; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är det ökande intresset av olika designtekniker inom webbdesign. Ämnet som studeras växer och är något som de flesta individer i dagens samhälle kommer i kontakt med. Problemet ligger i att det potentiellt sett finns en baksida med att använda sig av denna typ av designelement. LÄS MER

 5. 5. Sexuella övergrepp mot barn : Berättelser om barn och ungas upplevelser av symptom och känslor av skam ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :David Olsson; Hannes Rubin; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; symptoms; feeling of shame; children; gender; gender perspective;

  Sammanfattning : The aim with this content analysis was to describe and analyze how children may react to sexual abuse and also elaborate if there occurs any specific reactions or symptoms. Furthermore we analyzed children's feeling of shame after sexual abuse. LÄS MER