Sökning: "David Oscarsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Oscarsson.

 1. 1. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på energibranschen : En flerfallstudie på framstående svenska energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Oscarsson; Johan Palmenäs; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Business model; Smart grid; Big Data; Internet of Things; Digitalisering; Affärsmodell; Smart elnät; Big Data; Internet of Things;

  Sammanfattning : The ongoing digitalization affects all sectors and changes the competitive landscape. A sector that is often seen upon as traditional, with low digital maturity is the energy sector. LÄS MER

 3. 3. Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Tobias Rådegård; David Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Goods reception; moving of an operation; process mapping; forwarding and arrival processes; customer requirements; Godsmottagning; verksamhetsflytt; processkartläggning; spedition- och ankomst; kundkrav;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. LÄS MER

 4. 4. Implementing an IBX e-procurement solution : Are there any success factors?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Linus Jönsson; Oscarsson Emma; David Skoglund; Max Stafström; [2010]
  Nyckelord :e-procurement; implementing; critical success factors; benefits; problems; mro-products;

  Sammanfattning : Title: Implementing an IBX e-procurement solution – are there any success factors? Subject: FE02E bachelor thesis, logistics Authors: Linus Jönsson, Emma Oscarsson, David Skoglund & Max Stafström Tutor: Roger Stokkedal Keywords: E-procurement, implementing, critical success factors, benefits, problems, MRO-products Background: One of the major problems that organizations face today is how to bring home savings. E-procurement solutions can be a tool to reach efficiency and reduce costs within organization. LÄS MER