Sökning: "David Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden David Persson.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot autonomi: kvalificering eller tillblivelse? : En studie i musiklärares förhållningssätt till elevers självständighet inom Gehörs- och musiklära vid gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :David Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av djurtransportbox : Produktutveckling och FEM-beräkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Maja Johansson; Alexandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; Hållfasthetberäkning; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Sigma Industry South AB i Jönköping är ett konsultföretag som hjälper Jönköpingsregionens produktionsbolag med olika uppdrag inom produktutveckling, industriell design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Husqvarna AB, Fagerhult, Thule Group och Saab AB är exempel på företag som hyr konsulter till uppdrag av Sigma i Jönköping. LÄS MER

 4. 4. Roll Camera, Roll Sound, Roll the Experience! : the consumer perspective on live shopping as an experience

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adam Kubiak; David Persson; [2021]
  Nyckelord :live; shopping; social; business; marketing; experience;

  Sammanfattning : Live shopping is a relatively new phenomenon that combines live streaming with online shopping. Past research has explored live shopping as a functional marketing tool, used to increase sales and purchase intention. LÄS MER

 5. 5. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER