Sökning: "David Peter"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden David Peter.

 1. 1. Network Hardening of Multilayer Switch

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Peter Pekkanen; David Söderman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s computer networking and industrial networking, security holds a significant role in keeping the entire network safe from malicious users or attackers from remote locations. Using vulnerability scanners and a port scanner it is possible to detect vulnerabilities on the network equipment before an attacker finds the vulnerability and exploits it. LÄS MER

 2. 2. Shortcomings of Developers early in their Careers in regards to Software Testing

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :David Hörnmark; Peter Hamfelt; [2020]
  Nyckelord :Software; Engineering; Testing; Challenges; Newly Graduated; Early in Career;

  Sammanfattning : Whenever you’ve built something, before you can fully rely on your invention’s functionality, you have to be positive and sure that it actually works. Testing is something we all do for all of our creations and it is because it is necessary. The same goes for software, it too needs testing. LÄS MER

 3. 3. Lucifer och den performativa filmkonsten : En studie kring sataniska visioner i den kaliforniska filmvärlden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Ljung; [2019]
  Nyckelord :Satanism; performativity; performance; ritual; black mass; Kenneth Anger; Anton LaVey; Satan; Lucifer; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Aleister Crowley; magick; Mick Jagger; Alejandro Jodorowsky; Rolling Stones; David Bowie; film; experimental film; art; film art; satanism; performativitet; performativitetsteori; Kenneth Anger; Anton LaVey; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Alejandro Jodorowsky; Mick Jagger; David Bowie; Rolling Stones; Lucifer; Svart mässa; Aleister Crowley; magick; film; experimentell film; filmkonst; konst;

  Sammanfattning : This study regards the influence of ’modern’ satanism on performative art in the nineteen sixties- and seventies. The methodological framework consists of performativity theory, religious visual culture and aesthetics of experimental film. LÄS MER

 4. 4. Att värna privatlivets helgd : en arkivvetenskaplig studie av sekretesslagens utveckling 1927-2010

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Archival science; public access to official documents; privacy; integrity; legitimacy; history; rule of law; secrecy; arkivvetenskap; personlig integritet; sekretess; historia; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Since 1766 the principle public access to official documents have been the main rule and secrecy the exception within the Swedish State. During the early 20th century this principle however became challenged by the emerging welfare state and its need to collect integrity sensitive data to achieve its goal of creating equal opportunities for all its citizens. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Raso; [2018]
  Nyckelord :Värderingsprecision; tillförlitlighet; IFRS 13; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde? Seminariedatum: ​31 maj 2018 Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: ​David Raso Handledare: ​Peter W Jönsson Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag. Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. LÄS MER