Sökning: "David Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden David Pettersson.

 1. 1. "Det är det som är en himla balansgång" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar i årskurs 1-3 gällande övergången mellan elevers fonologiska medvetenhetsinlärning och läsförståelseutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Nyholm; David Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Avvägning; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; undervisningsmaterial; övergången;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur sju legitimerade lärare i årskurs 1-3 upplever övergången mellan undervisningen i fonologisk medvetenhetsinlärning och läsförståelseinlärning. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. När bemötandet brister i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Madelene Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 4. 4. Elevers beslut i klassråd : En kvalitativ studie om vad som händer med elevers klassrådsbeslut i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Pettersson; Ida Nyholm; [2019]
  Nyckelord :Klassråd; synliggörande; beslut; rimlighet och stark demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever att elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs samt hanteras i skolan. Det är en kvalitativ studie med intervjuer som metodval. Studiens resultat lyfts fram genom fyra kategorier som tolkas genom det valda teoretiska perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av ett krypterat meddelandesystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :David Pettersson; [2018]
  Nyckelord :End-to-End encryption; OpenPGP; Private messaging system; Open-source; End-to-End kryptering; OpenPGP; Privat meddelandesystem; Öppen källkod;

  Sammanfattning : Idag finns det en uppsjö av meddelandeapplikationer och det kommer nya nästan varje dag. Dock finns det inte lika många meddelandeapplikationer där både klientapplikationen och serverapplikationen är öppen källkod och kan köras på egna privata servrar. LÄS MER