Sökning: "David Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden David Pettersson.

 1. 1. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 2. 2. Elevers beslut i klassråd : En kvalitativ studie om vad som händer med elevers klassrådsbeslut i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Pettersson; Ida Nyholm; [2019]
  Nyckelord :Klassråd; synliggörande; beslut; rimlighet och stark demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever att elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs samt hanteras i skolan. Det är en kvalitativ studie med intervjuer som metodval. Studiens resultat lyfts fram genom fyra kategorier som tolkas genom det valda teoretiska perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett krypterat meddelandesystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :David Pettersson; [2018]
  Nyckelord :End-to-End encryption; OpenPGP; Private messaging system; Open-source; End-to-End kryptering; OpenPGP; Privat meddelandesystem; Öppen källkod;

  Sammanfattning : Idag finns det en uppsjö av meddelandeapplikationer och det kommer nya nästan varje dag. Dock finns det inte lika många meddelandeapplikationer där både klientapplikationen och serverapplikationen är öppen källkod och kan köras på egna privata servrar. LÄS MER

 4. 4. Galula och Al-Anbar – är en dåtida teori användbar i ett nutida uppror?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Arvid Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Upprorsbekämpning; Galula; Irak; Al-Anbar; irreguljär krigföring;

  Sammanfattning : After the terrorist attacks in the United States on September 11, 2001, and the war in Iraq and Afghanistan that followed, the debate about counterinsurgency (COIN) has once again been stirred up. Some researchers claim that the old proven theories and methods of successful COIN are still relevant. LÄS MER

 5. 5. Towards stimuli-reformable paperboard and flipped classroom in chemistry education : A study of how to create a paper with controllable mechanical properties and a study in how the flipped classroom is used in chemistry education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :David Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Alginate; Cationic cellulose nanofibrils; Cross-linking; Dialcohol cellulose;

  Sammanfattning : Today, paper and paperboard is an important part of the packaging industry, as well as natural part of our daily lives. The alternatives to paper and paperboard is often produced from nonrenewable sources such as petroleum and as demands on sustainability increase in the packaging sector, it gives paper a desirable advantage over plastics. LÄS MER