Sökning: "David Rosengren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Rosengren.

  1. 1. Äktenskapsförord - En avtalsrättslig komparation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :David Rosengren; [2013]
    Nyckelord :Familjerätt; avtal; äktenskapsförord; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Förevarande text handlar om skillnaderna mellan äktenskapsförord och förmögenhetsrättsliga avtal. Ett äktenskapsförord är ett familjerättsligt avtal med stark förmögenhetsrättslig prägel. Detta till trots gör sig dock en del typiska familjerättsliga särdrag gällande. LÄS MER