Sökning: "David Ruiz"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Ruiz.

 1. 1. Targeting DNA repair mechanisms in aggresive neuroblastoma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rafael Ruiz Alarcón; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neuroblastoma is a tumour derived from cells of the nervous system and is the most common solid tumour in childhood. MYCN amplified and 11q-deleted neuroblastoma, two high-risk neuroblastoma were investigated in this study. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av placering av spännkablar pågenomstansningskapacitet hos armeradebetongplattor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Tran; Sebastian Correa; [2018]
  Nyckelord :ACI; critical shear crack theory CSCT ; Eurocode 2; Flat slabs; MC 2010; Post tensioned concrete; Prestress concrete; Punching shear; Slabs; Tendon; Tendon Placement; Tension; Two-way shear; Unbonded tendons; ACI; betonggenomstansning; betongplatta; dragspänning; efterspänd betong; Eurokod 2; Genomstansning; icke vidhäftande spännkablar; kabel; kabelplacering; MC 2010; platta; spännbetong;

  Sammanfattning : På grund av bostadsbristen de senaste åren har byggbranschen varit tvungen att möta den höga efterfrågan på bostäder. Ett sätt att underlätta det tryck som skapats på grund av den höga efterfrågan är att rekonstruera byggnader avsedda för annan användning än bostäder till bostadshus. LÄS MER

 3. 3. VizzAnalyzer goes Eclipse!

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :David Ruiz de Azua Nieto; [2007]
  Nyckelord :vizzanalyzer; software quality; metrics; eclipse;

  Sammanfattning : The VizzAnalyzer Framework is a stand-alone tool for analyzing and visualizing the structures of large software systems. Today, it has its own limited Swing based GUI lacking a professional look & feel. LÄS MER

 4. 4. Integration of a Standard-Based Quality Assessment into the VizzAnalyzer

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :David Ruiz de Azua; [2006]
  Nyckelord :reverse engineering; software systems; framework; software quality;

  Sammanfattning : More than half of the total costs in ownership of a software system are maintenance costs. Reverse engineering is becoming more important and complex for huge systems, and tools for reverse engineering are necessary for system evaluation. LÄS MER