Sökning: "David Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden David Samuelsson.

 1. 1. Smärta, kunskap och delaktighet : en litteraturstudie om preoperativ undervisning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :David Rydenlund; Erik Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Postoperative pain; Patient education; Person-centredness; Preoperative anxiety; Postoperative anxiety; Patientundervisning; Personcentrering; Postoperativ oro; Postoperativ smärta; Preoperativ oro;

  Sammanfattning : Bakgrund   Många patienter upplever idag måttlig till svår smärta under det postoperativa förloppet och smärta är den största orsaken till oro hos patienter inför ingrepp. Moderna behandlingsriktlinjer rekommenderar en multimodal strategi där farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kombineras för att ge bäst smärtstillande effekt. LÄS MER

 2. 2. Motivational Management in Forced Remote Work : An investigation on how managers motivate subordinates during a forced remote working environment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Olle Emanuelsson; David Samuelsson; Filip Freding; [2022]
  Nyckelord :Management; motivational management; forced remote work; motivation; banking industry.;

  Sammanfattning : Background: In the beginning of 2020 as the Covid-19 pandemic started to spread around the world, banking organisations were forced to move their whole working operations to a remote context. Thus, challenging the traditional management theories since these were developed to be implemented in a stable, physical context. LÄS MER

 3. 3. Omkonstruktion av snabbkopplingsserie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Samuelsson; David Frenger; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts vid Högskolan i Skövde i samarbete med Parker Hannifin AB. Arbetets fokus har kretsat kring de frågeställningar som initialt sattes upp. Den inledande förstudien omfattar informationsinsamling angående Design for Manufacturing and Assembly vilket var essentiellt att utforska innan arbetet fortsatte. LÄS MER

 4. 4. Paradoxala spänningar vid succession inom familjeföretag : Kännetecken samt hanteringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Stenberg; David Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det faktum att 4 av 10 familjeföretag står inför ett generationsskifte inom en snar framtid gör undersökningen högst relevant. Utgångspunkten i uppsatsen ligger i att ingen naturlig efterträdare till VD-posten finns inom familjen, utan en externt rekryterad VD är enda lösningen. LÄS MER

 5. 5. Kunskapens former inom entreprenörskap : En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Virdeborn; Patrick Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :ensamföretagare; entreprenör; informell kunskap; formell kunskap; erfarenhetsbaserat lärande; självlärande; lärstilar; arbetsområden;

  Sammanfattning : I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. LÄS MER