Sökning: "David Simonsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Simonsson.

 1. 1. Digitala spel och pojkars språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Joakim Jönsson; David Simonsson; [2014]
  Nyckelord :Digital games; Learning; Creating digital games; Boys experiences of digital games;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pojkars beskrivningar av att använda digitala spel och hur detta kan bidra till språklig kunskapsutveckling i skolans verksamhet. För att få studiens frågeställningar besvarade har intervjuer med fem pojkar i tio års ålder analyserats med utgångspunkt i socialsemiotiska teorier och begrepp. LÄS MER

 2. 2. The use of process mapping as base for further improvements in a production line Can lead time be shortened and throughput increased by using process mapping?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Robert Lindhe-Rahr; David Simonsson; [2012]
  Nyckelord :Process mapping; FIFO; lead time; process cards; Kanban; flow of material; throughput time;

  Sammanfattning : This report shows the value of knowing your processes inside a company. The methods used in to do this have been first of all through process mapping and for in depth study, process cards were used to measure the process time and total lead time. This showed the location of bottlenecks and overall process capacity. LÄS MER

 3. 3. KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS : PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Simonsson-Sarnecki; [2010]
  Nyckelord :stress; performance; peak performance; arousal; physiological arousal; APM; Advanced Progressive Matrices; cognitive ability; police; time pressure; running; self-defence; IQ; liquid intelligence; cognitive pre-activation; mental load; cognitive load; psyched-up; stress; prestation; optimal prestation; fysisk ansträngning; APM; Advanced Progressive Matrices; kognitiv problemlösning; tidspress; polis; löpning; självskydd; IQ; flytande intelligens; kognitivföraktivering; kognitivbelastning; mentalbelastning; taggning;

  Sammanfattning : Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. LÄS MER