Sökning: "David Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden David Sjöberg.

 1. 1. Kvinnorna som streamar : En jämförelse av genusrepresentationen på Twitch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kristopher Sjöberg; David Furberg; [2019]
  Nyckelord :gender; sexism; discourse; Twitch; gaming; genus; sexism; diskurs; Twitch; spel;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine female Twitch streamers and compare the gaming- discourse in Swedish and English language environments from a gender perspective. Twitch as a platform for gamers and streamers has grown to be one of the largest online gaming communities in the world. LÄS MER

 2. 2. Kina - En studie av offentlig förvaltning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Sjöberg; Matyas Mitro; [2018]
  Nyckelord :Kina; offentlig förvaltning; reformer; meritokrati; regelbaserat system; judikalisering; oberoende förvaltning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en studie av Kinas offentliga förvaltning som undersöker olika reformer som skett under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Den utgår ifrån de mål politiska ledare i Kina hade när de initierade reformerna av förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. Strategier för bostadsbyggande i C--‐områden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Sjöberg; Erik Martling; [2015]
  Nyckelord :Pricing; C-­‐locations; Newly developed housing; Price elasticity of demand; Prissättning; C-­‐områden; Nyproduktion; Efterfrågans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Eskalerande projekt i offentlig sektor - En fallstudie av polisens utredningsstöd

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johan Gedda; David Sjöberg; [2014-07-03]
  Nyckelord :Escalation of Commitment; PUST; standardsystem; Self-Justification Theory; Sunk cost effect;

  Sammanfattning : A large number of system development projects are allowed to proceed for too long, and leads to undesirable project outcomes. Research shows that more than half of the authorities involved reported that at least one of their projects have exceeded their budget, and that a third of all the projects had exceeded the budget. LÄS MER

 5. 5. Ägande/ övertagande av IKN-nät : fördelar, nackdelar, för industri och nätbolag

  M1-uppsats,

  Författare :David Lötbrink; Erik Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER