Sökning: "David Sjöblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Sjöblom.

 1. 1. ”DET ÄR LÄTT ATT MAN KÄNNER SIG UTESLUTEN, FÖR JAG BOR ÄNDÅ HÄR” En kvalitativ studie om barns omsorgsgivande i relation till sina föräldrars familjehemsuppdrag och hur det erkänns av familjen och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Wilson; David Sjöblom; [2021-05-31]
  Nyckelord :fostersyskon; unga omsorgsgivare; familjehem; erkännande; familjehemsföräldrarnas egna barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur familjehemsföräldrars egna barn i vuxen ålder ser på sitt omsorgsgivande inom ramen för familjehemsuppdraget. Vi vill även undersöka deras upplevelse av hur deras omsorgsgivande uppmärksammades och erkändes av andra. LÄS MER

 2. 2. Sociala matvaror : En studie av användning utav facebook inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jonathan Wysocki; David Sjöblom; [2011]
  Nyckelord :Social media; relation marketing; general dealer; Sociala medier; relationsmarknadsföring; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Marknadsföring är idag en viktig del i många företag, i takt med samhällets utvecklinghar sättet att marknadsföra sig på förändrats. I de nyare marknadsföringsteorierna har kommunikationen mellan konsumenten och säljaren fått en allt större roll. LÄS MER