Sökning: "David Strömberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden David Strömberg.

 1. 1. Implementation av ett digitalt biljettsystem anpassat för universitetsstudenter : med hänsyn till tillit och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Jissbacke; Uno Österman; Filip Nyberg; Agnes Öberg; Emil Strömberg; David Forslöf; Jesper Carlsson; Oskar Lindström; [2020]
  Nyckelord :Biljettsystem; digitalisering; digitalt; tillit; pålitlighet;

  Sammanfattning : Det nuvarande biljettsystemet för studentevenemang på Linköpings universitet genomförs nästan uteslutande genom fysiska biljettsläpp. Enligt en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings universitet var 97% av biljettköparna och 96% av arrangörerna positivt inställda till att övergå till ett digitalt biljettsystem. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Repositioning as a process of Rebranding in terms of Brand Equity, Corporate Identity, and Brand Image : A case study on Lidl

  Kandidat-uppsats, ; ;

  Författare :David Stensson; Alexandra Strömberg; Johan Alfredsson; [2015]
  Nyckelord :Rebranding; Repositioning; Brand Equity; Corporate Identity; Brand Image; Lidl;

  Sammanfattning : Background:                Brands are associated with certain elements, including name, logo and slogan. Being understood as major parts of all brands, changing these would be considered as a vital event. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring i Sveriges två ledande byggbolag : Riktlinjer, utfall och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :David Schultz; Emil Strömberg; [2013]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; slutrapport; kunskapsåterföring;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden has in the past 50 years had a low progress in efficiency. With a greater competition from construction firms from other countries, it is necessary to maintain the profit for Swedish construction firms. This is possible with a higher feedback of experience. LÄS MER

 4. 4. Component depreciation in airline companies -A study about harmonization of accounting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Strömberg; Niclas Åberg; [2012-06-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: IASB is the organization that develops and publishes IFRS-regulations which is used in more than 100 countries across the world. One of IASB´s objectives is to harmonize accounting between countries in order to make international accounting information comparable (www.ifrs.com). LÄS MER

 5. 5. The usage and effects of overallotment arrangements in Swedish IPOs: An empirical study of IPOs on the Stockholm Stock Exchange 1999-2008

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Strömberg; Marcus Oskarsson; [2009]
  Nyckelord :Overallotment arrangement; Overallotment option; Green Shoe-option; aftermarket short covering; price stabilization;

  Sammanfattning : The majority of Swedish IPOs nowadays include an overallotment arrangement which enables the underwriter to stabilize the share price of the IPO if it is needed. This thesis examines how the underwriter uses the overallotment arrangement, and what beneficial effects the arrangement has for investors and the seller of the IPO. LÄS MER