Sökning: "David Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden David Sundström.

 1. 1. Stressar du eller påverkas du av andras stress? : En kvalitativ studie om att öka försåelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Larsson; Kevin Peters; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade faktorer; stress; ledare; medarbetare; hållbart ledarskap; förebyggande åtgärder; LMX-teori; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Stressar du, eller blir du påverkad av andras stress? En kvalitativ studie som ökar förståelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten.   Nivå: C-uppsats i företagsekonomi   Författare: Kevin Peters och David Larsson   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar ekonomen? : Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Sundström; Axel von Schoultz; [2017]
  Nyckelord :Financial accountant; management accountant; financial accounting; management accounting; management control; integrated accounting system; ERPS; Redovisningsekonom; controller; externredovisning; internredovisning; ekonomistyrning; integrerat redovisningssystem; ERP-system;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. LÄS MER

 3. 3. Genus inverkan på personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Larsson; David Sundström; [2015]
  Nyckelord :gender; holistic human; norms; person-centered care; treatmeant; caring; nursing; dignity; masculinity; femininity; discrimination; prejudice; bias; bemötande; holistisk människa; genus; normer; personcentrerad vård; könsroller; manligt; maskulinitet; kvinnligt; femininitet; diskriminering; vårdande; värdighet; helhetssyn; förutsättningslöst; fördomar; förutfattade meningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån erfarenheter och teoretisk kunskap har sjuksköterskestudenter uppmärksammat hur stereotyper kring kön finns starkt närvarande i sjukvården. Vården är dominerad av kvinnor men styrs av maktstrukturer utifrån patriarkala hierarkier. LÄS MER

 4. 4. Miljöbelastning vid förtida utbyte av enstegstätad putsfasad : Orsakad av fuktskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Olle Sundström; David Sundström; [2012]
  Nyckelord :carbon dioxide emissions; unventilated and undrained; moisture damage; emission values; material declarations; koldioxidutsläpp; enstegstätad; fuktskador; emissionsvärden; byggvarudeklarationer;

  Sammanfattning : När en konstruktion blir fuktskadad påverkas de ingående materialen på olika sätt och i vissa fall uppstår så kallad mikrobiell tillväxt som kan påverka människans hälsa. Det finns studier om hur människor reagerar på sådan mikrobiell tillväxt, hur materialen påverkas av olika fuktbelastningar och hur mycket pengar det kostar att byta ut denna konstruktion. LÄS MER

 5. 5. Measuring and handling risk : How different financial institutions face the same problem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sarah Rörden; Kristofer Wille; [2010]
  Nyckelord :Risk variables; Risk measurement; Risk management; Modern Portfolio Theory; Diversification; Beta;

  Sammanfattning : Title: Measuring and handling risk - How different financial institutions face the same problemSeminar date: 4th of June, 2010 Level: Bachelor thesis in Business Administration, Basic level 300, 15 ECTSAuthors: Sarah Rörden and Kristofer WilleSupervisor: Angelina SundströmSubjectterms: Risk variables, Risk measurement, Risk management, Modern Portfolio Theory, Diversification, BetaTarget group: Everyone who has basic knowledge of financial theories and risk principles but lacks the understanding of how they can be used in risk management. Purpose: To understand the different Swedish financial institutions’ way of handling and reducing risk in portfolio investing using financial theories. LÄS MER