Sökning: "David Svenbrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Svenbrink.

  1. 1. Samband mellan Identitet & Image - En studie av Centerpartiet

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Berg; David Svenbrink; [2011]
    Nyckelord :Identitet; organisationsidentitet; image; organisationsimage; samband mellan identitet image;

    Sammanfattning : Sammanfattning Under de senaste decennierna har de politiska kampanjerna blivit alltmer professionella och de politiska partierna bör därför likt företagen förlita sig på etablerade marknadsföringsteorier. När politiska partier ska påverka sina väljare är sambandet mellan organisationsidentitet och image viktigt då identiteten ska återspeglas i den image som väljarna har av partiet. LÄS MER