Sökning: "David Svenningsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Svenningsson.

  1. 1. Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige - Attityder, ekonomi och teknik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :David Kindstrand; [2015]
    Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate the technical, economical and psychological barriers for the market introduction of battery electric vehicles (BEV) in Sweden. The current situation as well as future possibilities for battery electric vehicles in Sweden has also been central to this study. LÄS MER