Sökning: "David Svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden David Svenska.

 1. 1. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa och barnets vilja i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Westin; [2018]
  Nyckelord :barnrätt; familjerätt; barnets bästa; barnets vilja; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att redogöra för vad barnet bästa och barnets vilja är i svensk rätt och framförallt att sambandet mellan de två begreppen. Därav är frågeställningarna följande: Vad är förhållandet mellan barnets bästa och barnets vilja och Vad innebär barnets bästa/vilja inom den svenska rätten. LÄS MER

 3. 3. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Nyckelord :Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Sammanfattning : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på energibranschen : En flerfallstudie på framstående svenska energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Oscarsson; Johan Palmenäs; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Business model; Smart grid; Big Data; Internet of Things.; Digitalisering; Affärsmodell; Smart elnät; Big Data; Internet of Things.;

  Sammanfattning : The ongoing digitalization affects all sectors and changes the competitive landscape. A sector that is often seen upon as traditional, with low digital maturity is the energy sector. LÄS MER

 5. 5. Ansvar för att skapa hållbarhet : en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Imelda Bengmark; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; näringslivet; hållbarhetsrapporter; begreppsanalys; hållbarhet; modeindustrin; Social Sciences;

  Sammanfattning : Min uppsats ’’Ansvar för att skapa hållbarhet – en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar’’, undersöker Hennes & Mauritz och Filippa Ks syn på begreppet ansvar i deras hållbarhetsredovisningar före och efter de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med studien är att synliggöra om företagens syn på ansvar har förändrats sedan världssamfundet ställer större krav på näringslivet att bistå arbetet för att nå de globala målen innan år 2030. LÄS MER