Sökning: "David Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden David Svensson.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Sambanden mellan smartphoneberoende, psykisk ohälsa och personlighet : En kvantitativ studie om smartphoneberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Per Svensson; David Lundin; [2019]
  Nyckelord :Smartphone addiction; big five; personality; mental illness; Smartphoneberoende; big five; personlighet; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Smartphones har blivit en naturlig del av vår vardag och smarta applikationer ger oss ständigt nya möjligheter. Samtidigt som det finns många positiva sidor med tekniken är det av vikt att undersöka vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få på människor samt vad orsakerna bakom detta är. LÄS MER

 3. 3. A Life Cycle Assessment of the Environmental Impacts of Cross-Laminated Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Svensson; David Panojevic; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Cross-laminated timber; Miljöbyggnad; DGNB; Environmental impact; End of life; Circular economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Negative environmental impacts generated by new buildings and the built environment needs to be reduced in order to contribute to mitigation of anthropogenic global warming. Sustainable building certifications such as Miljöbyggnad and DGNB was introduced as a measure to transition into more sustainable buildings. LÄS MER

 4. 4. Identitet på display : En kvalitativ studie om samiska föremål på Huseby bruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Svensson; [2019]
  Nyckelord :George Stephens; Huseby Bruk; Samling; Samiska föremål;

  Sammanfattning : The collecting of different material cultures has been portrayed as a popular lifestyle among folk researchers. The Sami culture has not been treated differently. George Stephens (1813-1895) was a professor at Uppsala and Copenhagen University and owner at Huseby in Småland. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av intern materialhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :David Svensson; Jörgen Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER