Sökning: "David Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden David Svensson.

 1. 1. En historia full av liv : narrativ historieundervisning för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Svensson; Elin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Narrativ; narration; narrativitet; historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka verksamma historielärares uppfattning om narrativ historieundervisning. Den didaktiska pendeln har svängt i takt med de trender som färgat undervisningen och den narrativa traditionen har kommit och gått. LÄS MER

 2. 2. Miljösmart social media - En studie kring ideella miljöorganisationers informationsspridning på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Facebook; kommunikation; informationsspridning; ideella organisationer; klimatförändringar; miljöfrågor; miljövänligt beteende; marknadsföringsstrategier; interventionsstrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att sociala medier ej utnyttjas till sin fulla potential för att påverka allmänheten för att främja miljövänliga beteenden. Syftet för denna studie är att skapa kunskap om hur ideella miljöorganisationer kan sprida information via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Influence of cropping and fertilization on soil pore characteristics in a long-term field study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :David Nimblad Svensson; [2020]
  Nyckelord :X-ray CT; soil structure; biopores; connectivity;

  Sammanfattning : Soil porosity, pore size distribution and pore characteristics such as connectivity are important for a range of soil processes including ease of root growth and air and water transport. The pore structure is therefore an important part of soil fertility. LÄS MER

 4. 4. Skippa språket, börja simma! : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenheter i simundervisning med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Svensson; Joan Palacios Catasus; [2020]
  Nyckelord :Swimming Methods; Newly arrived pupils; Physical Education and Health; Framework Theory; Habitus; SImningsdidaktik; Nyanlända elever; Idrott och hälsa; Ramfaktorsteori; Habitus;

  Sammanfattning : Sweden have strong cultural connections to water as well as movement inorby.These cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be backstroke. LÄS MER

 5. 5. OPS – ett alternativ i byggandet avidrottshallar i Stockholm Stad?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Huss; David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Sports and health; Investment analysis; Social economics; PFI PPP OPS; Idrott och hälsa; Investeringsbedömning; Samhällsekonomi; OPS;

  Sammanfattning : Med ett stort uttryckt behov av fler idrottshallar i Stockholms stad och begränsade kommunalaresurser har genomförandeformen OPS, Offentlig Privat Samverkan, lyfts fram i politiska diskussionersom ett alternativ för framtida investeringar. Upphandlingsformen är relativt ny och av en liten utbredning i Sverige med det mest omtalade projektet Nya Karolinska Solna. LÄS MER