Sökning: "David Weight"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden David Weight.

 1. 1. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :David Berglund; [2023]
  Nyckelord :organiskt gödsel; kolbildning; norrbotten;

  Sammanfattning : Denna studie är en uppföljning på ett mastersarbete som är del av ett större projekt som heter ”Kolsänkor Norrbotten”. Projektet handlar om att jämföra bionäring (avloppsslam) och mineralnäring på 22 skogsbestånd utspridda i Norrbotten. Dessa bestånd gödslades mellan 2006 och 2008. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av testrigg för att testa regnerosion på vindturbinblad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Arvidsson Lindbäck; David Johansson; [2023]
  Nyckelord :leading edge erosion; test rig; wind turbine blades; wind power; kanterosion; testrigg; turbinblad; vindkraftverk;

  Sammanfattning : Bakgrunden till projektet är problem med kanterosion av turbinblad inom vindkraftverks- industrin. Det är ett fenomen som uppstår när turbinblad roterar i höga hastigheter och träffar partiklar, främst vattendroppar i regn. LÄS MER

 3. 3. Varnishing of Fiber-based Closures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Nisha Sunil David; [2023]
  Nyckelord :Varnishing; fiber-based closures; water-based spray coating; packaging; repulpability ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research aims to investigate water-based varnishes and technologies to coat fiber-based closures to attain water barrier properties. To ensure recyclability the repulpability of coated and uncoated lids is tested. The research approach is exploratory. LÄS MER

 4. 4. Idrottsundervisning, levnadsvanor och hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan deltagande på lektioner i idrott och hälsa och fysisk aktivitet, skärmtid, frukostvanor samt intag av sötad dryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Josefin Björnerhag; David Lindow; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrott och hälsa; levnadsvanor; barn;

  Sammanfattning : Skolbarn i Sverige rör sig allt mindre samtidigt som de sitter stilla i allt högre grad. Folkhälsomyndigheten uppger att endast nio till 23 % av skolbarnen i åldrarna elva till 15 år når upp till rekommendationerna om 60 min fysisk aktivitet per dag. Ett stillasittande beteende har visat sig öka risken för övervikt och fetma hos barn. LÄS MER

 5. 5. RECOMMENDATIONS FOR A DEPENDABLE ROV SYSTEM FOR SWEDISH MARITIME RESEARCH

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :David Bernström; Erik Nyström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A Remotely Operated underwater Vehicle (ROV) faces many problems regarding dependability and most issues come during launch and recovery. The thesis looks at finding what dependability aspects shall be considered when developing a modular ROV to come up with recommendations for a system, together with a more reliable method of launching and recovering ROV’s. LÄS MER