Sökning: "Davis Jones"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Davis Jones.

  1. 1. Elektronisk legitimering i en fysisk kontext - en designstudie om Mobilt BankID som legitimation hos postombud

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Tobias Johansson; Sebastian Sjöström; [2014]
    Nyckelord :E-legitimation; Mobilt BankID; design theory; designstudie; TAM; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Den digitala plånboken är ett nytt kapitel i smartphonens historia som i och med mobila betalningslösningar kan agera substitut för traditionella betalningsmedel. Något denna plånbok däremot inte innehåller är en motsvarande lösning för legitimationen, ett plastkort som i digitaliseringen inte verkar ha någonstans att ta vägen. LÄS MER