Sökning: "Daylight"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Daylight.

 1. 1. Evaluating digital twin data exchange between a virtual and physical environment regarding lighting quantity

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; [2021]
  Nyckelord :Digital Twin Technology; Physical and Virtual Environment; Data Exchange and Lighting Environment;

  Sammanfattning : Building Information Management and Digital Twin technology with help of Smart lights can optimizethe built environment impacting our health and well-being, by providing the right amount of light at theright time of day. Lighting simulation is challenging, due to the strict requirements to represent reality. LÄS MER

 2. 2. Improving visual comfort and energy efficiency in a classroom : A comparative approach of evaluating a lighting design technique and a sensor positioning method

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Sanaei; [2021]
  Nyckelord :Visual comfort; Energy efficiency; Light sensor;

  Sammanfattning : The reduction of energy demand and increased energy efficiency is believed to play a major role in tackling the global climate change. Artificial lighting systems in commercial buildings accounts for a substantial proportion of the total energy consumption. LÄS MER

 3. 3. Design, implementation and evaluation of a daylight estimation tool using 3D city model data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Peter Nezval; [2021]
  Nyckelord :3D city model; CityJSON; solar energy; free and open-source software; 3D feature extraction; solar urban planning; sustainable urban development; geomatics; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Solar energy is an important component of sustainable urban development. However, it is still not reaching its full potential due to several reasons. One of them is a lack of free tools based on open geodata capable of estimating solar energy (daylight) metrics on building features, e.g. LÄS MER

 4. 4. Färgholmen: Ny Stadsform – En destination i Stockholm för konst, kultur och nya bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stina Edlund; [2021]
  Nyckelord :Lövholmen; stadsplan; planning process; Stockholm; bostadsgårdar; living city; genhet; kultur; ny stadsform; konst;

  Sammanfattning : Lövholmen är ett stadsutvecklingsprojekt där Stockholms sista centrala industriområde omvandlas till en ny, tät stadsdel. Detta examensprojekt redogör (i) en kritisk analys av den aktuella strukturplanen, (ii) och min alternativa illustrationsplan för Lövholmen; “Färgholmen – Ny Stadsform”. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av otrygga offentliga rum : en kvalitativ fallstudie i del av Bro, Upplands-Bro kommun (Stockholms län)

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ulrica Flemström; [2021]
  Nyckelord :Crime prevention measures; fear of crime; increased security; perceived insecurity; public space designs; the urban area of Bro; Upplands-Bro municipality; Brottsförebyggande åtgärder; offentliga rums utformningar; rädsla för brott; tätorten Bro; Upplands-Bro kommun; upplevd otrygghet; ökad trygghet;

  Sammanfattning : Bro is an urban area located in Upplands-Bro municipality, Stockholm County. In 2020, the Stockholm Police conducted a security survey for all municipalities included in the Stockholm police region. The results of the survey for Upplands-Bro municipality show that many residents feel insecure about the risk of being exposed to crime. LÄS MER