Sökning: "Daylight"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Daylight.

 1. 1. An early-stage energetic and environmental analysis for the new district of Jakobsgårdarna in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Filippo Pellegrino; [2020]
  Nyckelord :Building; District; Energy; Demand; LCA;

  Sammanfattning : To achieve the aim of low carbon cities and zero energy districts, it is important to adapt the efficient technologies while maintaining the thermal comfort and sustainable environment. The new challenge in design and building new districts lies in a sustainable and smart way to minimize energy consumption and thus carbon emission. LÄS MER

 2. 2. Shading system in glass facade architecture

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Arianna Foltran; [2020]
  Nyckelord :Daylight control; glass facades; visual comfort;

  Sammanfattning : Glass facades building, especially offices, always need shading devices to guarantee occupant's well-being and comfort. However, shading devices are often composed of shutters or fabric tents which creates dark interiors and do not allow access to view out. Moreover, they ruin the aesthetical appearance of glass facades. LÄS MER

 3. 3. Energy Efficiency Action Plan : Performed at Nåntuna Elementary School

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Clara Palmersjö; Kerstin Axelsson; Matilda Sammeli; [2020]
  Nyckelord :Energy efficiency; Energy saving; Energieffektivisering; Energibesparing; Belok Totalmetodiken;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the energy consumption of Nåntuna elementary school in Uppsala, in order to suggest improvements, making the building more energy efficient. The aim also includes calculating savings and the pay-off time for each energy reducing measure. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i begränsat dagsljus : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Golvani; Linda Roos; [2020]
  Nyckelord :Daylight; Experiences; Focus group; Operating room nurse; Qualitative; Well-being; Work Environment; Arbetsmiljö; Dagsljus; Fokusgrupp; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en komplex arbetsmiljö med ansvarför bland annat patientens säkerhet, patientens positionering och att upprätthålla enaseptisk miljö. Av hygieniska skäl samt för att reducera infektionsrisk bör onödigtspring i operationssalen undvikas, vilket kan innebära att operationssjuksköterskanarbetar långa pass utan avlösning. LÄS MER

 5. 5. The positive light

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Gemma Alcalá; [2020]
  Nyckelord :positive; light; emotional; quarantine; confinement; house; window; resources; perception; comfort;

  Sammanfattning : This Masters Thesis is a response to the personal willingness of obtaining something positive from the global crisis, caused by Covid-19. In such a situation, an understanding of the role of light in domiciles is appropriate not only functionally, but emotionally, as new ways of living in space are introduced. LÄS MER