Sökning: "De tolv stegen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden De tolv stegen.

 1. 1. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Joakim Koski; [2019]
  Nyckelord :industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Sammanfattning : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vara involverade i barnmisshandelsfall : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolé Evensson; Sara Pettersson; [2017]
  Nyckelord :child abuse; experience; nursing; registered nurse; barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. LÄS MER

 3. 3. En gång missbrukare alltid missbrukare? : Anonyma Alkoholisters strategier för nykterhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Camilla Lucas Moberg; [2016]
  Nyckelord :group perspective; mobilization; sobriety; alcoholism; Grupperspektiv; mobilisering; nykterhet; alkoholism;

  Sammanfattning : Purpose of this study was to investigate the Alcoholics Anonymous strengths and weaknesses, their policy of total abstinence after treatment and strategies for sobriety. The study was conducted by two focus group interviews with women and men living in a twelve-step treatment. LÄS MER

 4. 4. Köpprocessen : APPlicering vid nedladdning av spelappar på smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carina Bach; Kenny Ek; [2015]
  Nyckelord :marketing; buying decision process; impulse buying; word of mouth; mobile games; app; marknadsföring; köpprocessen; impulsköp; word of mouth; mobilspel; app;

  Sammanfattning : Appar är idag en stor marknad eftersom de flesta äger en smartphone och därför är potentiella appkonsumenter. Trots att endast en tredjedel av alla svenskar betalar för mobilspel spenderas hundratals miljoner kronor på köp av appar varje år. LÄS MER

 5. 5. Flykten från sig själv i jakten på jaget : Klivet in och klivet ut ur medberoendets gastkramande famn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2015]
  Nyckelord :Codependency; The twelve step program; The twelve steps; Substance abuse; Addiction; Medberoende; Anhörig; Tolvstegsprogrammet; De tolv stegen; Missbruk; Beroende;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar dels till att försöka nå en djupare kunskap om medberoende som begrepp men undersöker även hur medberoendet kan förstås samt förklaras från en medberoendes eget perspektiv. Vidare undersöks också på vilket sätt tolvstegsprogrammet kan förstås som en fungerande behandlingsmetod för medberoende, varför samtliga intervjupersoner aktivt deltar samt verkar i en tolvstegsgemenskap för anhöriga till missbrukare. LÄS MER