Sökning: "De-escalation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet De-escalation.

 1. 1. Food Insecurity, Peace and Women : A quantitative study on how female signatories in peace processes affect the likelihood of food (in)security

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Michelle Sara Gano; [2021]
  Nyckelord :​peace processes; inclusion; female signatories; gender equality; peace; conflict; peace durability; political stability; food in security; post-conflict societies;

  Sammanfattning : The correlation between food insecurity and conflict has previously been studied and established in multiple studies. Furthermore, additional research has found linkages allying increased levels of female political participation and the de-escalation of conflict. LÄS MER

 2. 2. Undermining Resistance : State Repression in the Gezi Park Protests

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Nina Kaufmann; [2021]
  Nyckelord :Protest; Repression; Civil Resistance; De-escalation; Gezi;

  Sammanfattning : This paper investigates how changes in states’ repression tactics impact the dynamics of civil protests. Research on the repression-dissident nexus has commonly studied repression as one concept, lacking disaggregation into its different types. LÄS MER

 3. 3. Att utbilda sjuksköterskor i våldspreventiva åtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hannes Kornhall; Sara Wallén; [2020]
  Nyckelord :Aggression; Arbetsplatsvåld; Personalutbildning; Sjuksköterska; Våldsprevention; Aggression; Nurses; Occupational violence; Staff training; Violence prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan riskerar i sin yrkesroll att utsättas för våld på sin arbetsplats. Enligt lag skall arbetsgivaren tillse att personal har tillräcklig utbildning för att motverka ohälsa och olycka på arbetsplatsen. Våldspreventiva utbildningar är en metod som kan användas för att minska problemet med våld på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. The prognostic utility of p16 overexpression and Human Papillomavirus DNA presence in base of tongue cancer patients: A retrospective cohort study in Region Örebro County.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Max Waenerlund; [2020]
  Nyckelord :HPV; prognosis; tongue; cancer; p16;

  Sammanfattning : Background: The overall good prognosis for Human Papillomavirus (HPV) driven base of the tongue cancer has prompted an increasing interest in whether this group could benefit from a less aggressive treatment regime. Different studies have drawn different conclusions as to which laboratory test should be used to identify these patients, using the surrogate marker p16, analyzing for HPV presence or both. LÄS MER

 5. 5. De-escalation amid a Total War? : An interpretivist-constructivist analysis of Finland's involvement (or lack thereof) in the Siege of Leningrad and Murmansk during the Continuation War 1941-1944

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Margarita Sallinen; [2020]
  Nyckelord :constructivism; Continuation War; de-escalation; escalation; Finland; interpretivism; Mannerheim; total war;

  Sammanfattning : At the beginning of the Continuation War in 1941, Finnish and German troops commenced a gradual escalation which resulted in swift successive victories against the Soviets. Yet, Finland´s Field Marshal Mannerheim unexpectedly turned his back on military rationality at Leningrad and Murmansk despite his knowledge of how vitally strategic the locations were to the Soviet war effort. LÄS MER