Sökning: "De-motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet De-motivation.

 1. 1. Exploring the early phase of professionalization in innovation management through voluntary personal certification. : A comparative study between certified and non-certified innovation management professionals

  Master-uppsats,

  Författare :Harshitha Rodda Srinivasan; Neelima Jyotsna Joseph; [2021]
  Nyckelord :Innovation management professionals; motivations; perceived effects; certification; professionalization; knowledge sharing; innovation capabilities; innovation performance.;

  Sammanfattning : Purpose - Innovation management as a profession is gaining importance. Personal certification within the field has become a newly developing trend, however, this aspect has not been studied much. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerad tillit : Linjechefers syn på tillitsbaserad styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Hanna Witt; [2018]
  Nyckelord :Trust; control; total quality development; trust based governance; Tillit; kontroll; kvalitetsutveckling; tillitsbaserad styrning; tillitsreform;

  Sammanfattning : Innebörden i regeringens satsning på tillitsbaserad styrning är att medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt ska tas tillvara och att behovet av kontroll ska balanseras mot förtroende för medarbetarna. Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer handlingsutrymme till medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv kvalitetsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Mitt eget ansvar för lärande : Hur ser elever på eget ansvar och motiv till att ta ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Brunefeldt; [2017]
  Nyckelord :Eget ansvar; tydlighet; variation; motivation och undervisning;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring vad som visar sig vara bra för elevers lärande och hur vi ska arbeta för att komma dit men inte mycket kring hur eleven tar eget ansvar för sitt lärande. Jag valde att göra en studie baserad på skriftliga intervjuer skapade i ett enkätformulär med fasta och öppna frågor presenterade i diagram och löpande text. LÄS MER

 4. 4. Quality education: The case of teacher motivation and attrition in Ethiopia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Klara Giertz; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a clear and recognized link between education and development. As the Sustainable Development Goals emphasizes quality education and qualified teachers it is relevant to look at the underlying mechanisms that motivates teachers in developing countries and their expectations on their profession. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas upplevelse av mobilapplikationer som medel för att främja hälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Niklas Liljebjörn; Mattsson Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; Mobilapplikationer; Smartphones; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har smartphones har vuxit fram till att bli nyckelkomponenter inom utbildning och underhållning, samtidigt som det är ett bra verktyg för att kommunicera med vänner och på så sätt främja den psykiska hälsan. Smartphones har också utvecklats så de kan användas som medel för att främja den fysiska hälsan hos individer. LÄS MER