Sökning: "Deaf"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Deaf.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. Skola, kamp och identitet: livserfarenheter berättade av döva personer och personer med hörselnedsättning : En kvalitativ studie om skolerfarenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Gyllenberg; Carina Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Skolupplevelser; hörselnedsättning; döva; identitetsskapande; utanförskap; kamp;

  Sammanfattning : Vuxenlivet formas olika beroende av inneboende styrka i våra personligheter men även av de erfarenheter och upplevelser som genomgås under utbildningstiden. Grundskolan är medskapare av identitetsutvecklingen. De erfarenheterna som personerna får i skolan och kan vara en bidragande del av hur personerna ser sig själva senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Att stå upp för sin rätt– är det värt det? : En intervjustudie med elever som har dövhet eller hörselnedsättning om self-advocacy i övergången till gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :Deaf hard of hearing d hh ; self-advocacy; identity; school transition; mainstream school; Dövhet hörselnedsättning d hns ; self-advocacy; identitet; övergång till gymnasiet; transition; reguljär skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om under vilka omständigheter elever med dövhet eller hörselnedsättning (d/hns) utövar self-advocacy i övergången från högstadiet till gymnasiet. Self-advocacy innebär att individen står upp för sina behov och påverkar sin omgivning för att få likvärdiga förutsättningar till delaktighet. LÄS MER

 4. 4. “Strangers can’t tell”: Negotiating Identity in Small Stories by Parents of Deaf Children

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Debra Bellon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Online discussion groups serve as an important source of information for parents of deaf children seeking advice about cochlear implantation. Within such groups, advice is often given in the form of short narratives. LÄS MER

 5. 5. En forskningssammanställning och prototypframtagning för taktilt hörhjälpmedel : Ett konceptvalideringsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Hilda Fransson; [2021]
  Nyckelord :Sensory substitution; hearing aid; taktil; deaf; micro actuator; Sensorisk substitution; hörhjälpmedel; taktil; döva; mikroaktuator;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. Fokus på projektet är att validera det fortsatta arbetet inom ett pågående produktutvecklingsprojekt av ett taktilt hörhjälpmedel. LÄS MER