Sökning: "Deammonification"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Deammonification.

 1. 1. Anammox in IFAS reactor for reject water treatment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Bingquan Chen; [2019]
  Nyckelord :Deammonification; IFAS; Online sensors; Partial nitritation Anammox; Reject water; Specific anammox activity;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the performance of the integrated fixed-film activated sludge (IFAS) reactor achieving partial nitritation/anammox process to treat reject water after dewatering of digested sludge. During the study period, dissolved oxygen setpoint, aeration mode and inflow loading were changed to evaluate their influence on the process performance and efficiency in the reactor. LÄS MER

 2. 2. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the IFAS system with Deammonification Process for Nitrogen Removal from Municipal Wastewater

  M1-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Karolina Los; [2018]
  Nyckelord :Wastewater; Nitrogen removal; Deammonification; Partial Nitritation; Anammox; Mainstream;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nitrogen removal from municipal wastewater by mainstream Partial Nitritation/Anammox process

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Alessio Robiglio; [2018]
  Nyckelord :Mainstream; Deammonification; IFAS; UASB; Anammox; Anoxia; Aeration; Online; Monitoring; Inhibition; Wastewater;

  Sammanfattning : Mainstream Partial Nitritation/Anammox, also known as Mainstream Deammonification, is a promising technology for future wastewater purification that aims to remove nitrogen from wastewater in order to prevent the eutrophication. It is less costly than the traditional nitrification/denitrification process and it heads towards the direction of converting the WWTPs from energy consuming into energy producing facilities. LÄS MER

 5. 5. Deammonification efficiency in combined UASB and IFAS system for mainstream WWT

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Noureddine Khayi; [2017]
  Nyckelord :Ammonium; Nitrite; Nitrate; Deammonification; UASB; MBBR; DO; Aeration; monitoring; on-line control;

  Sammanfattning : The study is about Nitrogen removal from the low concentrated mainstream wastewater after Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor process (UASB) by single-stage Partial Nitritation/Anammox process in a pilot scale reactor at Hammarby Sjöstad in Stockholm. A mixture of various concentrations of dissolved oxygen and different aeration methods have been tested in the pilot scale reactor in five months divided into five periods where the temperature was set at 15° C throughout the study. LÄS MER