Sökning: "Debat"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Debat.

 1. 1. The culturalization of Disease: A cultural analysis of the discourse on civic mindedness, health inequity, and ethnicity during the COVID-19 pandemic in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Ida Scharla Løjmand; [2021]
  Nyckelord :ethnicity; minorities; culture; civic mindedness; health inequity; COVID-19; Denmark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I dette speciale analyserer jeg de overordnede medienarrativer omkring COVID-19-pandemien og ikke-vestlige etniske minoriteter i Danmark. Få måneder efter pandemiens udbrud i Danmark påviste Statens Serum Institut, at borgere med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret blandt de COVID-19-smittede. LÄS MER

 2. 2. Las huellas del debate feminista en la literatura española

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Patricia Gajón; [2021]
  Nyckelord :Feminism; macho; Spain; symbols; injustice; submission;

  Sammanfattning : The goal of this essay is to investigate the works of Galdós and Lorca and how they shapedthe position of women in the late nineteenth and early twentieth century. Feminist literarytheory is used to elucidate how debates about the position of women developed and whatmechanisms our writers used to highlight injustice towards the female figure. LÄS MER

 3. 3. Représentation de l’adultère à l’époque classique dans les contes licencieux de La Fontaine

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Julie Blanchin; [2021]
  Nyckelord :Licentious tales- La Fontaine - satire - sexual transgression - adultery - representation of women - the male gaze - marriage - rural society; Contes licencieux- La Fontaine - satire – transgression sexuelle - adultère – représentation de la femme – le regard masculin- mariage – société rurale;

  Sammanfattning : Cette étude littéraire examine la transgression sexuelle par l’adultère, dans l’ouvrage Des contes et nouvelles en vers écrit par La Fontaine entre 1665 et 1671, publié par Claude Barbin jusqu’en 1671. Ces contes érotiques décrivent à travers le caractère satirique de l’auteur, les relations extra-conjugales des deux sexes dans un ton grivois et moralisateur. LÄS MER

 4. 4. EN KVINNA FÖR HISTORIEBÖCKERNA? : Sedlighet, sexualitet och barnbegränsning – Hilma Hofstedts argumentation för kvinnors rättigheter under tiden för preventivmedelslagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petter Åberg; [2019]
  Nyckelord :Birth control; poverty; sexual rights; social rights; fattigdom- barnalstring; lecture; arguments; woman.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. LÄS MER

 5. 5. En feministisk utrikespolitik under utveckling?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; kritisk retorikanalys; retoriska framställningar; mänskliga rättigheter; svensk utrikespolitik; narrativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Feministisk utrikespolitik har sedan 2015, då utrikesminister Margot Wallström deklarerar denna inriktning, varit ett diskussionsämne inom den svenska utrikes-politiken. Uppsatsens analys genomförs med målet att åskådliggöra skillnader i hur regeringarna framställer kvinnor, hur de inkluderas och vilka rättigheter de har i de utrikespolitiska debatterna 2008 och 2015. LÄS MER