Sökning: "Debriefing"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Debriefing.

 1. 1. Upplevelse av traumalarm för specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jens Nilsson Ronnegren; Daniel Gröndahl; [2022]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Omvårdnad; Traumalarm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige inom ålderskategorin 15-44 år är relaterat till trauma. Antalet inrapporterade traumalarm ökade från 7335 (2013) till  8711(2020). LÄS MER

 2. 2. När hjärtat stannar : Sjuksköterskans upplevelse av omhändertagandet vid hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filippa Ohlander Ströberg; Liz Helgesson; [2022]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett oförutsägbart tillstånd och för att patienten ska överleva krävs ett snabbt omhändertagande. Omhändertagandet och dess kvalitet är livsavgörande och obehandlat hjärtstopp leder oavsett till döden. LÄS MER

 3. 3. Att vårda barn i prehospital miljö : ambulanspersonalens upplevelser

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mia Hemgren Sundberg; Mimmi Ekström; [2022]
  Nyckelord :Ambulance clinician; Emergency medical technicians; Prehospital emergency care; Children; Adolescents; Experiences; Travelbee; Ambulanspersonal; Prehospital akutsjukvård; Barn; Ungdomar; Upplevelser; Travelbee;

  Sammanfattning : Prehospital akutsjukvård är till för patienter i alla åldrar, symtom, tillstånd och sjukdom. Ambulanspersonalen behöver ha kompetens och förmåga att bedöma och behandla alla patienter. Enligt Travelbee främjas den mellanmänskliga relationen genom kommunikation, förståelse och handling vilket skapar förutsättningar för omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Vi är våra egna verktyg och det gäller då att slipa verktygen : En intervjustudie baserad på socialarbetares upplevelser gällande psykosociala risker och strategier i det klientnära sociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carna Krznaric; Wilma Persson; [2022]
  Nyckelord :social work; influence; social workers; stress; psychosocial health; control; coping; debriefing; socialt arbete; påverkan; socialarbetare; stress; psykosocial hälsa; kontroll; coping; debriefing;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine what social workers who work close to clients perceive as psychosocially risky and heavy in their work. Our intention was also to investigate what social workers do to deal with things that they feel are psychosocially heavy and risky, in their work with clients. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskans yrkesrelaterade stress, stresshantering och dess påverkan på vårdandet på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Edita Morina; Fatos Öcal; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterska; yrkesrelaterad stress; stresshantering; vårdande; arbetsmiljö; akutmottagning;

  Sammanfattning : Akutmottagningar världen över står öppna dygnet runt för att vårda patienter som är i behov av akutsjukvård. Samtidigt måste förutsättningar för att bedriva vårdandet finnas. Akutsjuksköterskor arbetar dagligen i en arbetsmiljö som inte stödjer deras förmåga att vårda patienter utifrån deras behov. LÄS MER