Sökning: "Decentralization"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet Decentralization.

 1. 1. Energileverantörernas kundbehov på prov : Hur energileverantörerna kan uppfylla sina kunders behov genom effektiv utformning av sina hållbara affärsmodeller

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Eric Fredén; Emil Leidelof; [2023]
  Nyckelord :Business Model; value creation; value dimensions; customer needs; service logic; sustainability; energy provider; Affärsmodell; värdeskapande; värdedimensioner; kundbehov; servicelogik; hållbarhet; energi-leverantör;

  Sammanfattning : Samhället står inför stora utmaningar när det kommer till en hållbar transformation av energisystemen. Globala trender som hållbarhet, decentralisering, digitalisering och säkerhet kombinerat med ekonomisk nedgång och geopolitiska spänningar har lett till att energileverantörernas kunders behov har skiftat. LÄS MER

 2. 2. Organizational Design for IT Startups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Franck Bleu; Bryan Edlunden; [2023]
  Nyckelord :Organizational structure; IT startups; Transition phase; Division of labor; Integration of effort;

  Sammanfattning : Four of the five acknowledged universal core problems, based on Clement and Puranam’s (2020) theory, that organizations try to solve upon designing their organizational structure are (1) task division; (2) task allocation; (3) provision of information; (4) provision of rewards. These formed the analytical model for a study about how IT startups could design their organizational structure in their transition phase. LÄS MER

 3. 3. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 4. 4. EU-KOMMISSIONEN OCH DEN ÖKANDE BOLAGSSKATTEKONKURENSEN - En jämförande textanalys av ställningstaganden från Kommissionen angående skattekonkurrensen av bolagsskatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Tedsjö; [2022-01-27]
  Nyckelord :Bolagsskattekonkurrens; Skatteplanering; Europeiska Kommissionen; Neofunktionalism; Liberal intergovernmentalism; Skatteharmonisering;

  Sammanfattning : Historically the European Commission is seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. Corporate tax-competition within EU has grown over the years and as a result the European Commission has formulated actions related to tax-competition in communications to the European parliament. LÄS MER

 5. 5. Passing down the forest problem: A case of collaborative governance in Swedish forest policy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexia Fridén; [2022]
  Nyckelord :forest policy; collaborative governance; sustainability conflicts; IAD framework; discourse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In transitioning to a sustainable society and ensuring a growing bioeconomy, a National Forest Programme (NFP) has been adopted in Sweden. In order to meet the goals set out in the NFP, forest programs have been decentralized to regional authorities in which collaborative governance should be the guiding instrument. LÄS MER