Sökning: "Decentralized Exchanges"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Decentralized Exchanges.

 1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 2. 2. Cryptocurrency Acceptance Level : Adoption and Effect

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Stanakzai Shabier; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Acceptance level;

  Sammanfattning : This study discusses the acceptance level of cryptocurrency in countries of the world. Study takes a deep dive on what does affect the acceptance level of cryptocurrency and what should be expected if same changes would to happen in countries income level, technological level, financial level, and education level. LÄS MER

 3. 3. Decentralized Finance and the Crypto Market: Indicators and Correlations

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Dahlberg; Fadel Dabaja; [2021]
  Nyckelord :Decentralized finance; crypto; cryptocurrencies; Bitcoin; Ethereum; TVL; utilization rate; platform tokens; Aave; MakerDAO; Maker; Compound; blockchain; total value locked;

  Sammanfattning : Background: Within the emerging field of cryptocurrencies, the sub-sector DeFi (decentralized finance) has experienced explosive growth over the last year, and its importance for crypto as a whole has grown with it. The currencies have developed from simple peer-to-peer transactions to complex applications such as lending and exchanges. LÄS MER

 4. 4. Decentralized Reservation of Spatial Volumes by Autonomous Vehicles : Investigating the Applicability of Blockchain and Smart Contracts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Robin Westerlund; [2020]
  Nyckelord :reservations; smart contracts; blockchain; zero-trust;

  Sammanfattning : Background: Due to the rising popularity of autonomous unmanned vehicles, and the lack of well-defined rules to follow, a solution is needed when the physical space is crowded to a point where it becomes a hazard. Partitioning space discretely is currently done in some cases, allowing vehicles to reserve partitions to operate within. LÄS MER

 5. 5. Green Market Communication - Advertising and communication agencies insight in client companies and views and values on environmental issues

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ted Marthinsson; Erik Wredberg; [2011]
  Nyckelord :Green market communication; advertising and communication agencies; advertising; attitude alteration; Grön marknadskommunikation; reklam- och kommunikationsbyråer; reklam; attitydförändring;

  Sammanfattning : Kommunikationsbyråerna intar nyckelpositioner i dagens marknadsekonomi där det läggs en stor tilltro i den enskilda individens rationella förmågor. Reklamen bemöts med mycket kritik men anses ändå vara ett kommunikationsmedium som kan säkerställa att de utbyten som sker på konsumentmarknaden verkligen är miljömässigt värdeskapande för de parter som ingår i utbytesprocessen. LÄS MER