Sökning: "Decentralized Renewable Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Decentralized Renewable Energy.

 1. 1. In Pursuit of Sustainability : Decentralized Renewable Energy Services in India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Max Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy; Technological Innovation Systems; Sustainable Transformations; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Based on the grand challenges of transforming the energy sector towards sustainability and harvesting the potential from decentralized solar PV, a holistic and systemic perspective is required. This study presents the case of decentralized renewable solutions in Karnataka India. LÄS MER

 2. 2. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER

 3. 3. Batterilagring och dess nytta i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Dahl; [2020]
  Nyckelord :batterilagring; elnät; Sverige;

  Sammanfattning : Användningen av förnyelsebara energikällor ökar i samhället och elproduktionen blir allt mer decentraliserad. Detta medför utmaningar för dagens föråldrande elnät då belastningen ökar i takt med ökad urbanisering och fler elkrävande industrier. LÄS MER

 4. 4. Design and Mathematical Modelling of a Solar Carport with Flat Reflector

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Suriya Srinivasan; [2019]
  Nyckelord :Reflector; PV system; Solar Carport;

  Sammanfattning : As the world is moving towards the renewable energy, there is increase in usage of the electric vehicles in transport sector. This has led to more consumption of electricity from the grid and thus affecting its stability. LÄS MER

 5. 5. Addressing the gap between Hungary’s biomass potential and its current practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Dora Leitner; [2019]
  Nyckelord :biomass; marginal land; environmental mainstreaming; National Rural Development Programme; Hungary; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union has committed to the ambitious target of increasing renewable energy sources by 27% in the energy consumption of member states by 2030. Biomass is considered as one of the most promising renewable energy resources to meet these goals. LÄS MER