Sökning: "Decision Tree"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Decision Tree.

 1. 1. Flight Sorting Algorithm Based on Users’ Behaviour

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Qingyan Ben; [2021]
  Nyckelord :Ranking systems; recommendation systems; machine learning; deep learning; data balance; Rankningssystem; rekommendationssystem; maskininlärning; djupinlärning; databalans;

  Sammanfattning : The model predicts the best flight order and recommend best flight to users. The thesis could be divided into the following three parts: Feature choosing, data-preprocessing, and various algorithms experiment. LÄS MER

 2. 2. Categorization of Swedish e-mails using Supervised Machine Learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Anna Mann; Olivia Höft; [2021]
  Nyckelord :Classification; categorization; e-mails; preprocessing; TF-IDF; machine learning; supervised learning; Naïve Bayes; Support Vector Machine; Decision Tree; Klassificering; kategorisering; e-postmeddelanden; förbehandling av data; TF-IDF; maskininlärning; övervakad inlärning; Naïve Bayes; Support Vector Machine; Decision Tree;

  Sammanfattning : Society today is becoming more digitalized, and a common way of communication is to send e-mails. Currently, the company Auranest has a filtering method for categorizing e-mails, but the method is a few years old. The filter provides a classification of valuable e-mails for jobseekers, where employers can make contact. LÄS MER

 3. 3. Automatic Tagging of Salary Differences

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emanuel Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; classification; salary analysis; Maskinlärning; klassificering; löneanalys;

  Sammanfattning : Jämlikhet på arbetsplatser är fortfarande ett stort problem särskilt när det kommer till lönesättning. För att hjälpa till att lösa det problemet har Sysarb utvecklat olika verktyg för att hitta icke jämlika förhållanden i löner på företag och organisationer. LÄS MER

 4. 4. Expressing ecosystem model output and Swedish forestry goals with composite indictors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nicolas Tarasewicz; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; forest management; multifunctionality; LPJ-GUESS; ecosystem services; composite indicator; climate change; biodiversity; SDGs; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Forest ecosystems provide a wide range of services necessary for maintaining environmental health and human well-being. Ecosystem models help inform how various management strategies respond in different regions to changing climate conditions. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat stannar : Uppfattningar om vad som påverkar besluten vid prehospitala hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Gulin Eriksson; Peter Backman; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest Heart arrest; decision making; experience; paramedic; resuscitation; Ambulanssjuksköterska; besluta; erfarenhet uppfattning; hjärtstopp; återupplivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp skördar årligen många liv. Goda kunskaper krävs för att identifiera hjärtstopp för att tidigt kunna inleda behandling. Sjuksköterskan behöver kärnkompetenser för att kunna identifiera problem och etiska dilemman genom ett personcentrarat förhållningssätt. LÄS MER