Sökning: "Decision Usefulness"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Decision Usefulness.

 1. 1. The Relevance of Expected Credit Losses: The effect of IFRS 9 on analyst forecast accuracy

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Jansson; Victor Wolf; [2021]
  Nyckelord :IFRS 9; Decision Usefulness; Forecast Accuracy; Credit Losses; Difference-in-Differences;

  Sammanfattning : This study examines how the adoption of the expected loss model under IFRS 9 has affected the forecast accuracy of credit losses. Specifically, we investigate the effect on absolute forecast errors and forecast dispersion. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkyla i Borlänge : Ekonomisk analys av fjärrkyla i Framtidsdalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Puhakka; [2021]
  Nyckelord :district cooling; economic analysis; capital budget; fjärrkyla; ekonomisk analys; investeringskalkyl;

  Sammanfattning : Kylbehovet i fastigheter spås öka i framtiden till följd av en ökad användning av elektroniskutrustning, ökade krav på inomhuskomfort samt en global uppvärmning som enligt forskarekommer att höja medeltemperaturen på jorden. För att möta efterfrågan på kyla genomför BorlängeEnergi tillsammans med teknikkonsultfirman INTEC utredningar om etablering av fjärrkyla iBorlänge. LÄS MER

 3. 3. Etablering av strategier och rutiner för seriestorlekar : En fallstudie på Företag X

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Vinberg; Lukas Klevtun; [2021]
  Nyckelord :Demand patterns; EBQ formula; EOQ formula; Injection molding; Gantt chart; Capacity limitation; Newsvendor formula; Power of Two; Single- stage production system.; Efterfrågemönster; EBQ-modellen; EOQ-modellen; Formsprutning; Gantt-Schema; Kapacitetsbegränsning; Newsvendor; Power of Two; Single-stage production system.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify, design and apply a method for operational production planning. The purpose of the method is that it takes into account the respective demand patterns of the articles, which determines the choice of calculation model and that the method also takes into account the production capacity limitation set. LÄS MER

 4. 4. Classification of brain tumors in weakly annotated histopathology images with deep learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Dávid Hrabovszki; [2021]
  Nyckelord :medical imaging; deep learning; glioblastoma; tcga; brain tumor; weakly supervised; histopathology; digital pathology; histology;

  Sammanfattning : Brain and nervous system tumors were responsible for around 250,000 deaths in 2020 worldwide. Correctly identifying different tumors is very important, because treatment options largely depend on the diagnosis. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet vs Integritet : En fallstudie om hur användbarhet påverkar villighet att dela personlig information på Facebooks plattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Pontus Blume; Filip Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Social Media; Technology Acceptance Model; Usefulness; Perceived Risk Integrity Management; Risk Tolerance; Platforms run by Facebook; Intention to Use;

  Sammanfattning : Increased participation in various social media platforms have led to large amounts of user data being generated, creating an opportunity for businesses that run the platforms to store and sell the data. This has created a situation where users are forced to weigh the benefits of using the platforms against sharing their personal information, which is a risk to their privacy. LÄS MER