Sökning: "Decision architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Decision architecture.

 1. 1. Conserving water in mixers through nudging : Searching for changes in behaviour, not experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hampus Axols; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Product design; Water conservation; Decision architecture; Nudging; User experience;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. AGGREGATION OF HETEROGENEOUS DATA IN ATHEROSCLEROSIS ASSESSMENT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leonard Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ‘The cardiovascular disease atherosclerosis can lead to life threatening conditions such as stroke. Th‘is study explores supervised learning to assess atherosclerosis in individuals, using heterogeneous data in the form of tabular data from several data sets and images. LÄS MER

 3. 3. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER

 4. 4. Energy Systems Simulation on an Urban District-Level

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dado Hadziomerovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of urban-scale energy systems modelling on a district-level is presently the target of many research organisations because of the growing interest in assessing the effect of energy efficiency throughout the full energy chain in urban district environments. This Master thesis includes an overview on energy use with aggregation at building- and a geographically restricted residential area level. LÄS MER

 5. 5. Eliciting correlations between components selection decision cases in software architecting

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mohamed Ali Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Decision Support; Software Architectures; Similarity Algorithms; Neo4j;

  Sammanfattning : A key factor of software architecting is the decision-making process. All phases of software development contain some kind of decision-making activities. However, the software architecture decision process is the most challenging part. LÄS MER