Sökning: "Decision making methods"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade orden Decision making methods.

 1. 1. MAKING SENSE OF THE CUSTOMER JOURNEY: THE MOBILE DEVICES ROLE IN CONSUMERS’ SHOPPING EXPERIENCES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fanny Kuusisto; Olivia Lagergren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Customer journeys; Impulse purchases; Mobile shopping; Omnichannel retail;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Hantering av särskilt stora universella värden i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2021-06-15]
  Nyckelord :Outstanding Universal Values; Management Plans; World Heritage; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 30 hpAvancerad nivå2021–03.... LÄS MER

 3. 3. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Detecting Slag Formation with Deep Learning Methods : An experimental study of different deep learning image segmentation models

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Christian von Koch; William Anzén; [2021]
  Nyckelord :deep learning; deep neural network; computer vision; image segmentation; iron ore pelletising plant; furnace slag-detection; U-Net; PSPNet;

  Sammanfattning : Image segmentation through neural networks and deep learning have, in the recent decade, become a successful tool for automated decision-making. For Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), this means identifying the amount of slag inside a furnace through computer vision. LÄS MER

 5. 5. Explainable Deep Learning Methods for Market Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Jonsson Ewerbring; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Explainable Deep Learning; XAI; Market Surveillance; Djupinlärning; Maskininlärning; Förklarbar Djupinlärning; XAI; Marknadsövervakning;

  Sammanfattning : Deep learning methods have the ability to accurately predict and interpret what data represents. However, the decision making of a deep learning model is not comprehensible for humans. This is a problem for sectors like market surveillance which needs clarity in the decision making of the used algorithms. LÄS MER