Sökning: "Decriminalization"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Decriminalization.

 1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta mellan politik och praktik : En diskursiv analys av Länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Ida Midnattssol; [2021]
  Nyckelord :prostitution; politics; legislation; gender; discourse; the County Administrative Board; WPR.; prostitution; politik; lagstiftning; genus; diskurs; Länsstyrelsen; WPR.;

  Sammanfattning : Background: Since Sweden was the first country to adopt a legislation on prostitution criminalizing the buyer but not the seller, the Swedish prostitution politics has been internationally disseminated. The legislation has been motivated by a gender equality discourse with the goal to protect women from gender-based abuse by sex buying men. LÄS MER

 3. 3. Den sociala nödvändigheten av narkotikabruk : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Näsström; Camilla Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drug use; criminalization; decriminalization; moral; drug policy; discourse analysis; Durkheim; Narkotikabruk; kriminalisering; avkriminalisering; narkotikapolitik; moral; diskursanalys; Durkheim;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker argument som tas upp i debatten om narkotikabruket. Studiens fokus ligger på argumenten som upprätthåller kriminaliseringen av narkotikabruk. Det finns inga substantiella evidens för att den här kriminaliseringen har haft den effekt som var tänkt, men regeringen har uttryckt att de inte vill utreda frågan. LÄS MER

 4. 4. Vad tänker du om cannabis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Möller; [2020]
  Nyckelord :cannabis; youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out secondary school pupils own opinions of cannabis in a development of legalization and liberalization of it in the U.S., nearly in California, Colorado, Washington and Columbia. LÄS MER

 5. 5. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER