Sökning: "Dede Mwamba-Kabamba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dede Mwamba-Kabamba.

  1. 1. Betydelsen av kommunikation i sjuksköterskans möte medäldre patienter som lider av demens : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning; Högskolan Väst/Avd för sjuksköterskeutbildning

    Författare :Johan Gustavsson; Dede Mwamba-Kabamba; [2011]
    Nyckelord :Communication; dementia; music; nurse-patient relations; pictures;

    Sammanfattning : Background: The amount of elderly patients who’s suffering from dementhia increases every year. Many of these patients develop and decrease in their cognitive ability. The development can lead to people's communication skills deteriorate. It can be a problem for the nurse to communicate with these patients. LÄS MER