Sökning: "Deep Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 1666 uppsatser innehållade orden Deep Learning.

 1. 1. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning Based Sentiment Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shashank Kalluri; [2023]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Word Embedding; Deep Learning;

  Sammanfattning : Background: Text data includes things like customer reviews and complaints,tweets from social media platforms. When analyzing text-based data, the SentimentModel is used. Understanding news headlines, blogs, the stock market, politicaldebates, and film reviews some of the areas where sentiment analysis is used. LÄS MER

 3. 3. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 4. 4. Metod för ett automatiserat frågebesvarande i det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Kristian Penna; [2023]
  Nyckelord :question answering; natural language processing; artificial intelligence; machine learning; deep learning; artificial neural networks; transformer; BERT; sentence transformers; semantic textual similarity; frågebesvarande; språkteknologi; artificiell intelligens; maskininlärning; djupinlärning; artificiella neurala nätverk; transformer; BERT; sentence transformers; semantisk textlikhet;

  Sammanfattning : I ärendehanteringssystem utgör avslutade ärenden en värdefull datamängd bestående av par av frågor och svar som organisationer med rätt metoder kan dra nytta av för att utvinna fördelar. I denna studie har en Sentence Transformers-modell blivit finjusterad för question answering som tillsammans med en datamängd från ett ärendehanteringssystem automatiskt kan besvara organisationsspecifika frågor i det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. A Rule-based approach for detection of spatial object relations in images

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

  Författare :Wahaj Afzal; [2023]
  Nyckelord :Spatial relations; Deep learning; Computer vision; Artificial intelligence.;

  Sammanfattning : Deep learning and Computer vision are becoming a part of everyday objects and machines. Involvement of artificial intelligence in human’s daily life open doors to new opportunities and research. LÄS MER