Sökning: "Defekt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Defekt.

 1. 1. Implications of different sensor resolutions and contrast settings in a roll-to-roll process, considering the speed of the process vs identifying defects, for manufacturing green batteries : A study on the effect of light conditions on thedetection of defects in cathode foil in batteries

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Behnam Yosef Nezhad Arya; [2021]
  Nyckelord :Contrast; Surface; Resolution; Speed; Defect; Sensor; Battery; Computer vision; Roll-to-roll; Contact Image Sensor; Mechatronics; Ljusinställning; Yta; Kontrast; Resolution; Hastighet; Defekt; skada; Sensor; Batteri; Computer vision; Roll-to-roll; Contact Image Sensor; Mekatronik.;

  Sammanfattning : This Master’s thesis work is about the conditions that can affect the identification of defects in lithium-ion batteries. In lithium batteries, there are cathode and anode, which are separated with electrically insulative but ionically conductive electrolytes and separators. LÄS MER

 2. 2. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER

 3. 3. AMH i serum och seminalplasma hos hund : association till spermakvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hannah Olsson; [2021]
  Nyckelord :AMH; Anti-Müllerskt hormon; hund; berner sennen; spermakvalitet; spermiemotilitet; spermiemorfologi;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) har föreslagits som en biomarkör för spermakvalitet, eftersom hormonet produceras av sertolicellen som stödjer spermiernas utveckling. Förändringar i produktion av AMH antas kunna visa på nedsatt funktion i sertolicellen, och på så sätt nedsatt funktion i spermieutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Skapa värde ur misstag : Genom DASIAS föreslås förbättringar i processen för hantering av avvikelser och kassationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magnus Strid; Johanna Hagman Sturmhoefel; [2021]
  Nyckelord :DASIAS; defects; deviation; e-component; engcon; process improvement; process management; quality; tiltrotator; TQM; avvikelse; DASIAS; defekt; e-component; engcon; kassation; kvalitet; processförbättring; processledning; tiltrotator; TQM;

  Sammanfattning : Denna deduktiva fallstudie har genomförts på företaget e-Component Sweden AB som tillverkar stål- och plåtdetaljer efter kundspecifikation. Företaget producerar huvudsakligen detaljer till den marknadsledande tiltrotatorn (grävmaskinens handled) från engcon. LÄS MER

 5. 5. Validering av Dako Omnis Ready-to-Use-antikroppar vid rutinfärgning av Mismatch repair generna MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2 vid immunohistokemisk cancerdiagnostik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Källhagen; [2021]
  Nyckelord :Lynch syndrome; colorectal cancer; mismatch repair; immunohistochemistry; antibody; Lynch syndrom; colorektalcancer; mismatch repair; immunohistokemi; antikropp;

  Sammanfattning : Vid cancerdiagnostisering av Lynch syndrom används immunohistokemisk färgning för undersökning av eventuell defekt hos mismatch repair-generna MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2. Färgningen använder sig av antikroppar som undersöker om cellkärnor i vävnad har intakta eller förlorade proteinuttryck hos respektive gen. LÄS MER