Sökning: "Defense Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Defense Industry.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Penetration testing for the inexperienced ethical hacker : A baseline methodology for detecting and mitigating web application vulnerabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Henrik Ottosson; Per Lindquist; [2018]
  Nyckelord :Web Applications; Vulnerabilitiy Scanning; Automation; Ethical Hacking; Penetration Testing; Information Security;

  Sammanfattning : Having a proper method of defense against attacks is crucial for web applications to ensure the safety of both the application itself and its users. Penetration testing (or ethical hacking) has long been one of the primary methods to detect vulnerabilities against such attacks, but is costly and requires considerable ability and knowledge. LÄS MER

 3. 3. Shark Repellents : Predicting the Takeover-Likelihood by Means of Pre-emptive Anti-Takeover Provisions & Key Performance Indicators

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoph Sontheimer; Benjamin Czubacki; [2018]
  Nyckelord :Anti-Takeover Provision; Takeover-Likelihood; Corporate Governance; Hostile Takeover; Takeover; Mergers and Acquisition;

  Sammanfattning : This study is concerned with public companies (listed on the stock exchange) which are threatened by an unwanted takeover-attempt. Particularly, the investigation is centered around opportunities for such companies to defend themselves against hostile takeovers. LÄS MER

 4. 4. Det exportindustriella komplexet : en idéanalys av den svenska krigsmaterielexporten som spänningsförhållande mellan regeringens intressen och övertygelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedvig Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Human rights; democracy; export of warfare material; warfare material industry; defence policy; security policy; foreign policy; circumstance of tension; Mänskliga rättigheter; demokrati; krigsmaterielexport; krigsmaterielindustri; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; spänningsförhållande; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the circumstance of tension within the social-democratic Swedish government regarding the Swedish arms trade. The main analysed material consist of six official state documents, three state writings, two government bills and one state information sheet. LÄS MER

 5. 5. Ambidexterity and Decision Making : Managing the balance of exploitation and exploration in the context of lengthy product development cycles and product longevity.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Jacobsson; Stephan Oesterbeck; Florence Schelling; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Exploration; Exploitation; Ambidexterity; Decision Making; Aeronautics and Defense Industry; Lengthy Product Development Cycles; Product Longevity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER