Sökning: "Defense Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Defense Industry.

 1. 1. Införande av IATF 16949:2016 : En undersökning av förutsättningar och framtagning av verktyg för systematiskt integreringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Fredrik Anderberg; [2019]
  Nyckelord :automotive; context; customer specific requirements; gap analysis; IATF 16949:2016; integration; ISO 9001:2015; quality management system; value chain; automotive; context; customer specific requirements; gapanalys; IATF 16949:2016; integrering; ISO 9001:2015; kvalitetsledningssystem; värdekedja;

  Sammanfattning : Allied Motion Technologies Inc. is a global group that develops, manufactures,assembles and sells electric motors with associated transmission and electric driveadapted to customers in industries such as vehicles, manufacturing industry, medicaltechnology, defense and security, etc. LÄS MER

 2. 2. In (H)Arm's Way : A Look Into the Culture of the Defense and Security Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Stephenie Tesoro; [2019]
  Nyckelord :anthropology; defense; defence; security; arms trade; military; war;

  Sammanfattning : Through an examination of the businesses and people that support war-making, collectively known as the defense and security industry, this thesis reveals the controlling processes at work that make the business of war palatable to those who work within the industry. Three controlling processes are examined: (1) The industry’s culturally specific language; a barrier built with syntax, preventing both entry from outsiders and exit by insiders, allowing for institutionalized insanity to set in while also legitimizing the business pursuits of these companies as normal and acceptable; (2) The scientific pursuit and technology itself, supported and maintained by the exalted position the pursuit of science holds in Western society, and the assumption that technological innovation is always an intellectual and noble pursuit, which is critical to the industry’s survival; (3) The ideologies of Western liberal democracy that buttresses the industry; defined primarily by insecurity, assumed moral authority, and neoliberal capitalism/short-term self-interest. LÄS MER

 3. 3. Key success factors for enabling autonomous Agile teams at the large-scale : A case study at Saab Aeronautics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Peyda Hirori; [2019]
  Nyckelord :Agile development; Autonomy; Large organization; Large project; Success factor;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis is to continue the research on Agile teams in large projects and large organizations. Specifically, this thesis seeks to understand what key success factors there are for enabling autonomous Agile teams at large-scale and how they can be prioritized. LÄS MER

 4. 4. Additiv Tillverkning i Försvarsapplikationer. : Förberedande studie för implementering av additiv tillverkning inom Försvarsmakten/FMV.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OSKAR BJÖRK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det i vardagligt tal brukar benämnas är en av 2000-talets stora trender inom tillverkning och utveckling. Tekniken har en tydlig del inom framtidens tillverkande industri och med dess stora flexibilitet som tillverkningsteknik har det en viktig del inom det som benämns som den fjärde industriella revolutionen, industri 4. LÄS MER

 5. 5. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER