Sökning: "Defense"

Visar resultat 1 - 5 av 690 uppsatser innehållade ordet Defense.

 1. 1. Making obsolescence obsolete - A practical study of obsolescence management theory in the context of a truck OEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Janson; Jonatan Norman; [2020-07-22]
  Nyckelord :disruption; disruptive innovation; disruptive technologies; obsolescence; obsolescence management; truck OEM; trucking industry;

  Sammanfattning : Truck manufacturers are facing unprecedented technological disruptions from electrification,digitalization and automation. When disrupted, sustainment-dominated industries such as thetrucking industry, face increased risks of component and system obsolescence, which might leadto skyrocketing costs and diminishing aftermarket service. LÄS MER

 2. 2. SEXUAL ABUSE IN VLADIMIR NABOKOV’S LOLITA: A Psychoanalytic approach to Humbert Humbert’s Sexuality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fatima Mosi; [2020-07-03]
  Nyckelord :engelska; Vladimir Nabokov; Lolita; Psychoanalysis; Sexuality; Sexual Abuse;

  Sammanfattning : Through examining Humbert Humbert’s psychological defense mechanisms inVladimir Nabokov’s Lolita, this essay aims to analyze Humbert Humbert’s sexuality throughthe framework of psychoanalytic theory by demonstrating how Humbert Humbert’s abuse isemployed as a psychological defense to process his sexuality. By analyzing his abusiveactions, the results suggest that the reason for Humbert Humbert’s psychological defense iscaused by his fear of abandonment that has been a constant issue throughout the novel, bothphysically and emotionally. LÄS MER

 3. 3. Between stability and instability : Analyzing the influence of contradictory narratives in the Gripen E development on the collective sensemaking process

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philipp Nils Patrick Kaiser; Susanne Lintner; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensebreaking; Collective Sensemaking; Dominant Story; Dominating Narratives; Complexity; Innovation;

  Sammanfattning : A growing number of organizations developing complex innovation projects face the dilemma that complexity demands more stability, resulting in increased sensemaking efforts, whilst innovation requires instability which encourages the organization to breakdown meaning. The aim of this study is to shed light on the simultaneous need for a strong sensemaking process and a breaking down in meaning in complex innovation projects by analyzing the collective sensemaking process through a storytelling lens. LÄS MER

 4. 4. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER

 5. 5. Volume Rendering Simulation in Real-Time

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Enrique Perez Soler; [2020]
  Nyckelord :Volume Rendering; Real-time Simulation; Computer Graphics ; Shader ; Volymåtergivning; realtidssimulering; datorgrafik;

  Sammanfattning : Computer graphics is a branch of Computer Science that specializes in the virtual representation of real-life objects in a computer screen. While the past advancements in this field were commonly related to entertaining media industries such as video games and movies, these have found a use in others. LÄS MER