Sökning: "Defensible Space"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Defensible Space.

 1. 1. Trygghetsskapande samhällsplanering i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sarah Svensson; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; trygghetsskapande; otrygghet; brottsprevention; samhällsplanering; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reports suggest that uncertainty among citizens in Helsingborg is increasing, while in fact a contemporary decrease in crime statistics is proceeding. The development indiactes that there is more than criminal aspects to the growing problem. LÄS MER

 2. 2. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 3. 3. Integration of Unaccompanied Asylum Seeking and Refugee Minors in Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Viktoriia Gnatenko; [2016]
  Nyckelord :Immigrant s integration; Unaccompanied alone coming minors; Refugees; Sweden; Social powe; Discrimination; Invandrares integration; Ensamkommande flyktingbarn; Flyktingar; Sverige; Social makt; Diskriminering;

  Sammanfattning : This study is focused on getting a deeper understanding of the access unaccompanied refugee youth have to integration. Thesis will examine what fosters and what hinders minors’ integration. Research is based on a qualitative field study carried out in Southern and Western Sweden. LÄS MER

 4. 4. Fysisk planering, en möjlighet för social hållbarhet? - En kvalitativ studie på den sociala hållbarheten i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Damir Bislimi; [2016]
  Nyckelord :sustainable development; social capital; Rosengard; social sustainability; spatial planning; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate if spatial planning is a opportunity for social sustainability in the district Rosengard in Malmo. Rosengard was included in the so called million-program, which was intended to solve the housing crisis. LÄS MER

 5. 5. Brottsförebyggande stadsplanering : Känslan av trygghet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niklas Hansen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här C-uppsatsen är att studera olika syn på känslan av trygghet, och sedan undersöka om olika teorier inom brottsförebyggande stadsplanering(CPTED) tar hänsyn till den känslan. Teorierna som används är Eyes on the street, The broken window theory och defensible space. LÄS MER