Sökning: "Defensiva operationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Defensiva operationer.

 1. 1. Anfall är bästa försvar – Manöverkrigföring vid defensiva operationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Wester; [2022]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Krigföringens principer; Defensiva operationer; Yom Kippur; Golanhöjderna 1973;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tre sekventiella teoriers förklaringskraft kring taktisk framgång vid defensiva operationer. Inom krigsvetenskapen är enigheten stor om att manöverkrigföring är den främsta metoden för en mindre armé som vill besegra en större motståndare i ett konventionellt krig. LÄS MER

 2. 2. Defensiv operationsdesign : SPLs möjligheter och begränsningar

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Brandt; [2018]
  Nyckelord :Operationsdesign; defensiv inriktning; operativ planering; SPL; defensiv design; traditionell design; dynamisk design; tematisk design; mixad design;

  Sammanfattning : En central stabsprodukt i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är operationsdesign. Den traditionella operationsdesignen har kritiserats för sin linjäritet, stelbenthet och positiva progression och därmed ansetts mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning eller stor osäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Defensiva luftoperationer : När tröskeln passerats och klockan startat

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Hans Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Luftmakt; Tvångsmakt; Defensiv; Luftoperationer; Pape; Gemensamma operationer; Yom Kippur 1973; Oktoberkriget 1973; Ramadankriget; Operation Badr; Operation Gazelle;

  Sammanfattning : Theory of the use of air power in defensive operations is not as developed as in offensive operations. The purpose of this study is to examine if Papes strategies of air power and coercion can be used to analyze the use of air power and its effects in a defensive operation. LÄS MER

 4. 4. Med ryggen mot väggen : En analys av den finska defensiven på Karelska Näset 1944

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Rinalder; [2014]
  Nyckelord :Defensiv; Grundläggande förmågor; Karelska Näset;

  Sammanfattning : I den krigsvetenskapliga forskningen utgör offensiv och defensiv etablerade begrepp. Defensiven beskrivs regelmässigt som den starkare formen av krigföring, men endast som ett alternativ intill dess att offensiv är möjlig. För att nå ett avgörande måste en offensiv genomföras. Denna syn återspeglas i flertalet av dagens doktriner. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kombinerade vapen förstås och användas inom högre taktisk nivå, Sicilien 1943?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Rydberg; [2014]
  Nyckelord :Kombinerade vapen; taktik; Leonhard; Sicilien; avvärja; fördröja; försvara;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att med utgångspunkt från militärhistorien klargöra begreppet kombinerade vapen på högre taktisk nivå. Genom att använda en teori som förklarar kombinerade vapen på en studie av det tyska försvaret av Sicilien utveckla tankarna om kombinerade vapen och tydliggöra begreppet i det taktiska handlingsutrymmet. LÄS MER