Sökning: "Degerfors"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Degerfors.

 1. 1. Ideella föreningar och outsourcing – utmaningar och möjligheter : En fallstudie om fotbollsklubben Degerfors IF

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oskar Ek; Linn Josefsson; Max Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Självtest Benstyrka för objektiv testning och enkel träning hos patienter på väg tillbaka till arbetsmarknaden– en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Frida Collin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion samt objektiva mått för att följa effekten av träningen. LÄS MER

 3. 3. Förändring av layout och produktionsflöde : Med fokus på förbättringar och struktur i produktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Maskinteknik; Lean;

  Sammanfattning : This project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad. The project started in November 2017 and continued to May 2018. The most of the work has been performed on the company KD: Solskydd AB in Degerfors. LÄS MER

 4. 4. Vi på landsbygden kan också! : En kvalitativ studie om hur fotbollsföreningar i små samhällen bedrivs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Holst; Vinita Roth; [2016]
  Nyckelord :Landsbygd; Bidrag; Näringsliv; Sponsring; Fotboll;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vilka nyckelfaktorer som behövs för att bedriva en elitverksamhet inom fotboll på en mindre ort samt granska hur en icke elitfotbollsförening i en mindre ort arbetar med dessa faktorer.   För att uppnå syftet användes metoden som Gratton och Jones (2010) beskriver som kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Civila musikkårer i landskapet Värmlands bruksorter : Betydelsen av faktorerna ekonomi, rekrytering, musik och kulturskolan, samt samverkan med studieförbunden för musikkårernas överlevnad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gisela Lindh; [2015]
  Nyckelord :Civila musikkårer; kulturpolitik; Degerfors musikkår; Gruvöns musikkår; Slottsbrons musikkår; kulturarv; tillgänglighet; gemenskap;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about civilian marching bands in the province Värmland industrial communities, with a focus on Degerfors, Edsvalla, Gruvön, Nors, Slottsbron, and Vålberg bands. Degerfors, Gruvön, and Slottsbron bands are three corps that still operates concerts and performances. The other three unions are defunct. LÄS MER