Sökning: "Degree of offence"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Degree of offence.

 1. 1. Är det en mänsklig rättighet att smita från en trafikolycka? Smitningsbestämmelsen och dess förhållande till passivitetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Jönsson; [2020]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; europakonventionen; rätten att inte belasta sig själv; rätten till tystnad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En anklagad person har en rätt till tystnad och en rätt att inte belasta sig själv. Denna så kallade passivitetsrätt är nära kopplad till oskyldighetspresumtionen vars syfte är att förhindra att oskyldiga döms. Av Europadomstolens praxis följer att passivitetsrätten omfattas av art. 6 EKMR. LÄS MER

 2. 2. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Narin Banaee; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER

 3. 3. President Trump’s use of ‘Impoliteness Strategies’ in Twitter outputs targeted at U.S. politicians (from 15 June 2015, to 24 May 2019)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Albin Hamnö; [2020]
  Nyckelord :U.S. President Donald Trump; Twitter; Impoliteness strategies; Impoliteness triggers; Impoliteness functions; Quantitative analysis; Degree of offence;

  Sammanfattning : This paper enters into a field of linguistics dedicated to analysing the use of strategies in performing impolite, intentionally targeted, language output. Specifically, it evaluates the purpose(s) of U.S. President Donald Trump’s impolite output on social media platform Twitter. LÄS MER

 4. 4. I påföljdsvalets gråzon när svarta pengar blir vita - om bestämmande av straffvärde och påföljd för penningtvättsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Abtin Khoshnood; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Penningtvätt; Penningtvättsbrott; Straffvärde; Påföljd; Artbrott; Money laundering; Money laundering offence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to new legislation and lack of case-law, it has been stated that the application of the law regarding sentencing and the assessment of the penal value for money laundering offences is unpredictable and uncertain. Given that the number of reported cases is constantly increasing, it is of utmost importance that the application of law is predictable and legally secure. LÄS MER

 5. 5. Våld och hot mot polis - Det förstärkta straffskyddet, ett särskilt svagt skydd för polisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Det förstärkta straffskyddet; våld och hot mot polis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våld och hot mot polis blir allt grövre. De kriminella ser inte längre något hinder mot att angripa en polis. Anledningen därtill är att en svensk polis p.g. LÄS MER