Sökning: "Dejan From"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Dejan From.

 1. 1. En studie om eventuella negativa eller oönskade effekter hos personer som genomgått en psykologisk behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Dejan Simonovic; Emilio Strukelj ; [2020]
  Nyckelord :The Negative Effects Questionnaire; NEQ; mental illness; psychological treatment; negative effects; The Negative Effects Questionnaire; NEQ; psykisk ohälsa; psykologisk behandling; negativa effekter;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar stadigt i omvärlden, därav genomgår fler människor psykologiska behandlingar för att öka sitt välmående. Den tidigare forskningen har uppvisat att negativa effekter i samband med en psykologisk behandling existerar. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of systolic and diastolic left ventricular function during exercise in athletes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dejan Bilal; [2019]
  Nyckelord :Athlete’s heart; Cardiomyopathy; Left ventricular function; Screening; Stress echocardiography;

  Sammanfattning : Idrottshjärta är ett kardiovaskulärt tillstånd som uppträder under längre perioder av intensiv träning som orsakar strukturella, funktionella och elektriska förändringar hos hjärtat och är en fysiologisk anpassning som svar på ett ökat hemodynamiskt behov under fysisk ansträngning. De fysiologiska anpassningarna har dock blivit ett diagnostiskt dilemma att urskilja från de patologiska förändringarna såsom hypertrofisk kardiomyopati. LÄS MER

 3. 3. Crosslam - Today's use and implementation of new wood species

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Axel Stolt; Dejan Reluskovski; [2018]
  Nyckelord :Crosslam CLT wood cross laminated timber parametric study poplar birch hybrid aspen spruce rolling shear strength; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building industry in Sweden is dominated by concrete today. However, this material has a greater impact on carbon emissions compared to wood. LÄS MER

 4. 4. Det förlorade landet : Människors bild av och syn på Jugoslavien i exilen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Adnan Deronja; [2017]
  Nyckelord :Jugoslavien; politik; kultur; religion; nationalism; historiebruk; intervjupersoner.;

  Sammanfattning : This study is an analysis of how people from the former Yugoslavia saw their homeland. The aim is to investigate exiled Yugoslavs’ view of their homeland. The paper will also examine how Yugoslavia contributes to nostalgia. Additionally examine various groups’ of people view of Yugoslavia and the civil war. LÄS MER

 5. 5. Motivation i projektledning : en kvalitativ studie av projektledares tillvägagångssätt att motivera projektgrupper

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Michael Lichtenstein; Dejan Stojcic; [2017]
  Nyckelord :Project Manager; Motivation; Two factor model; Project management; Leadership; Self Determination Theory; Herzberg; Deci and Ryan; Projektledare; Motivationsbehov; Tvåfaktormodellen; Projektledning; Ledarskap; Self Determination Theory; Herzberg; Deci och Ryan;

  Sammanfattning : Motivation utgör en nyckelfaktor i hur lyckat ett projekt blir. Syftet med denna studie var bidra till förståelsen av hur projektledare motiverar projektgrupper. Datamaterialet grundar sig på kvalitativa data från sex personliga intervjuer med projektledare inom teknikbranschen. LÄS MER