Sökning: "Deklarativt minne"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Deklarativt minne.

 1. 1. Att växa upp i en digital värld : En experimentell studie av hur co-viewing påverkar deklarativt minne hos tvååriga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Louise Hedendahl; Elida Ottmer; [2018]
  Nyckelord :transfer deficit effect; scaffolding; co-viewing; deklarativt minne; fördröjd imitation; digitala medier; generell utveckling; språklig förmåga; lärande; verbala ledtrådar; tvååringar;

  Sammanfattning : De senaste åren har små barns användning av digitala medier ökat och det finns idag en uppsjö av medieinnehåll riktat till denna målgrupp. Forskning visar dock att små barn har svårt att generalisera lärande från skärmar till verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Deklarativt minne hos barn med dyslexi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Elisabet Stål; Maria Stålnacke; [2016]
  Nyckelord :developmental dyslexia; declarative memory; the procedural deficit hypothesis; the declarative procedural model; recognition memory; dyslexi; deklarativt minne; the procedural deficit hypothesis; den deklarativa procedurella modellen; igenkänningsminne;

  Sammanfattning : Developmental dyslexia is a specific reading and spelling disability with several explanatory proposals. Previous research has shown that there is a strong relation between developmental dyslexia and difficulties in phonological processing, which has resulted in the theory that the cause of developmental dyslexia is a specific weakness in phonological awareness. LÄS MER

 3. 3. Självskattad funktion i deklarativt och procedurellt minne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mats Geite; [2016]
  Nyckelord :minne; långtidsminne; deklarativt minne; procedurellt minne; visuospatialt minne; verbalt minne; semantiskt minne; episodiskt minne;

  Sammanfattning : Den gängse modellen för långtidsminnet med fem minnessystem och processerna inkodning och framplockning av minne ger att störningar bör kunna observeras inom tio områden. Vissa av dessa är dock dåligt beforskade. LÄS MER

 4. 4. The relationship of self-reported reading habits and declarative memory

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bernardo Álvarez; [2016]
  Nyckelord :Reading; books; declarative memory; episodic memory; semantic memory; böcker; deklarativt minne; Lectura; libros; memoria declarativa; memoria episódica; memoria semántica;

  Sammanfattning : The present study examined the possibility that reading books might support declarative memory, and potentially contribute to the cognitive reserve and thereby minimize age-related decline in memory functions. It was a crosssectional study, where data were taken from 566 Betula Study participants, as well as the scores of declarative memory assessment tasks, and book reading reports. LÄS MER

 5. 5. Deklarativt minne hos universitetsstuderande med dyslexi : Undersökning av igenkänningsminne efter oavsiktlig inkodning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zeinab Shareef; Maria Hällgren; [2015]
  Nyckelord :dyslexia; the declarative procedural model; the procedural deficit hypothesis; declarative memory; university students; recognition memory; dyslexi; den deklarativa procedurella modellen; the procedural deficit hypothesis; deklarativt minne; universitetsstuderande; igenkänningsminne;

  Sammanfattning : Utifrån the procedural deficit hypothesis (PDH) antas det deklarativa minnet vara intakt hos personer med dyslexi. Detta styrks av studier som visat att deklarativt minne är intakt eller förstärkt hos barn med SLI eller dyslexi då det undersökts med icke-språkliga minnestest. LÄS MER