Sökning: "Delaktigörande ideal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delaktigörande ideal.

  1. 1. Delaktighet som pedagogik : Föreställd ras och publikpositioner i den svenska folktypsutställningen.

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Britas Benjamin Eriksson; [2013]
    Nyckelord :Pedagogical Ideals of Participation; Participatory Media; Measurements; Popular Eugenics; Race-Biology; Exhibits; Travelling Exhibits; Genealogical surveys; Family tree; Imagined community; Masspublics; Herman Lundborg; Carl Magnus Fürst; Gaston Backman; 1919; People-Types; Race; Sweden; Media; Non-Democratic Ideals; Myrdal; The Swedish Institute for Race-Biology; Svenska institutet för rasbiologi; Myrdal; Icke-demokratiska ideal; Media; Sverige; Gaston Backman; Carl Magnus Fürst; Herman Lundborg; Genealogiska undersökningar; Släktforskning; Föreställd gemenskap; Rasbiologi; Utställningar; Ambulerande utställningar; Popularisering; Mätningar; Delaktigörande ideal; Pedagogiska ideal; Användar-genererade medier;

    Sammanfattning : Participation as Pedagogy – Imagined Race and the Exhibit of Swedish Peoples-Types.This essay will analyse and give a deeper picture of the ”The Exhibit of Swedish People-Types” by focusing on the pedagogical ideals that formed the exhibit as an participatory media. LÄS MER