Sökning: "Delaminating Paint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delaminating Paint.

  1. 1. DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Lisa Bandgren; [2021-10-28]
    Nyckelord :Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

    Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26].... LÄS MER