Sökning: "Delanty"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Delanty.

 1. 1. KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE TAR TILL ORDA - En kvalitativ analys av State of the European union-tal 2010–2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Stadenfeldt; [2020-09-02]
  Nyckelord :Europeisk identitet; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; kvalitativ innehållsanalys; Eurokris; Schengenkris; European identity; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; qualitative content analysis; Eurocrisis; Schengenkris;

  Sammanfattning : The Schengen and Euro crisis has made the subject of European identity a center of the general European debate. There is a consensus that the European Commission has a strong formal institutional as well as a strong informal opportunity to influence and influence the dynamics of European identity. LÄS MER

 2. 2. TUNN ELLER TJOCK IDENTITET? En komparativ studie av Kommissionens främjande av europeisk identitet före och efter migrationskrisen Författare: Isabella Claesson Handledare: Mats Andrén Termin: HT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Claesson; [2020-02-05]
  Nyckelord :Europeisk identitet; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; kvali-tativ innehållsanalys; European identity; integration; EU; Delanty; Juncker; Barroso; qualita-tive content analysis;

  Sammanfattning : In Europe there is an ongoing debate regarding European identity. Various dimensions of the phenomenon have yet been researched, although a still unexamined part is the comparison be-tween how the two presidents of the Commission, Barroso and Juncker, express themselves concerning the encouragement of the European identity and integration before and after the period of the migration crisis in 2015. LÄS MER

 3. 3. “We are Europeans”: Perspectives of European citizenship and identity in the European Union and Argentina.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camille MEYER; [2018]
  Nyckelord :European citizenship; feeling of belonging; EU; Argentina; cultural identity.;

  Sammanfattning : The European Union is a supranational structure of its own, created to bring peaceafter years of war on the ground of shared economic interests. In the 1970s, the polity started torealize its need of a European identity to further pursue its integration process efficiently, openinga door on a whole new sphere. LÄS MER

 4. 4. Delantys Erasmus - En explorativ studie som prövar bärkraften av Gerard Delantys modeller för europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Önesand; [2017-09-26]
  Nyckelord :Erasmus; Erasmus student report form; modeller för europeisk identitet; europeisk identitet; identitet; Gerard Delanty; models of European identity; European identity; identity;

  Sammanfattning : The productiveness of Delanty’s models are explored through an empirical analysis based onErasmus student report forms from 1131 Swedish students at the University of Gothenburg andthe University of Lund. Specific questions in the Erasmus student report forms areoperationalised as indicators to explore Delanty’s models of European identity. LÄS MER

 5. 5. Den europeiska identiteten : En jämförande studie av EU:s ställningstagande till europeisk identitet före och efter införandet av Lissabonfördraget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Busch; [2014]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Europeiska Unionen; Gerard Delanty; Lissabonfördraget; Medborgarinflytande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER